Не на връщането на цигарения дим в заведенията


Гост

/ #4736

2015-08-18 10:28

Само да допълня предното мнение и с още едно обяснение защо фармацевтични компании са заинтересувани от борбата с пушенето. За съжаление колкото и да ни убеждават бездимните, спирането на цигарите далеч не е свързано само с цветя и рози. Ето едно изследване, което интересно защо не се споменава по масмедиите -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11230270

Извадка от абстракта - "...These trends among weight losers, as well as gainers and maintainers, were similar. We observed progressive increases in blood pressure with the prolongation of cessation in men, although at this time the mechanism remains unknown and must be clarified. This study implies that the cessation of smoking may result in increases in blood pressure, hypertension, or both."

Или преведено - ""Ние наблюдавахме прогресивно увеличение на кръвното налягане с удължаването на срока на спиране при мъжете, въпреки че до този момент механизмът остава неизвестен и трябва да се изясни. Това изследване показва, че спирането на тютюнопушенето може да доведе до повишаване на кръвното налягане, хипертония, или и двете."