СПРАВЕДЛИВИ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙЦИТЕ НА ПЪТЯ


Гост

/ #144

2015-08-14 07:48

За подобни убийства да се върне смъртното наказание!