В подкрепа на българския клуб в Прага


Гост

/ #16

2015-05-08 20:14

Повече от 25 години посещаван клуба. Моите родители, като студенти са помагали на доброволни начала при изграждането на сградата. Бих искала и дъщеря ми да има възможност да посещава българският клуб и да бъде съприричастна, така както моето семейство досега.