В подкрепа на българския клуб в Прага


Гост

/ #1

2015-03-25 16:54

Трябва да се подкрепяме и освен това съм била много пъти там и с цялото си сърце съм за българите, обичащи Прага и това малко кътче, което е тяхната България.