Против продажбата на общински гори попадащи във вододайната зона на Сливен


Гост

/ #12

2015-03-04 18:20

Тази петиция е едно благородно дело което носи само ползи за цялото общество