Да спасим последната българска теснолинейка от закриване!


Гост

/ #65

2014-12-16 13:59

В този си вид теснолинейката е наистина губеща и изпълнява една неефективна социална функция. В коментарите се говори за красивата природа и каква туристическа атракция може да е, но реално не е. С подобни инициативи може да се отложи закриването на теснолинейката, но това все някога неизбежно ще стане, ако не се направи кардинална промяна, която да направи от това съоръжение истинска туристическа атракция подобно на планинските железници в западна европа.