Петиция за разпускане на ДПС като незаконно регистрирана партия

Емил Омайски

/ #1802

2014-10-10 20:49

Проблемът сас съществуването на ДПС като партия на етническа основа в нарушение на чл. 11, ал. 4 от КРБ, е че по този начин представителите на Движението за права и свободи отправят лъжливи послания, адресирани единствено до българските граждани от турски произход и така си създават твърд електорат посредством злоупотреба с проблемите на съгражданите ни от турски произход.

Българските граждани от турски произход трябва да знаят, че защитата на правата им няма нищо общо с ДПС. За да бъдат гарантирани правата им като български граждани Република България е приела да бъде страна по Всеобщата декларация за правата на човека, Пакта за граждански и политически права, Пакта за сициални, икономически и културни права, Европейската коневнция за защита правата на човека, всеки един от тези актове е част от вътрешното право на Република България и има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат (чл. 5, ал. 4 от КРБ), като държава членка на ЕС част от пработо на Република България е и Хартата за основните права на ЕС. Няма смисъл да изброявам и всички международни договори за защита от дискриминация, по които Република България е страна. Като български граждани съгражданите ни от турски произход са граждани и на Европейския съюз.

Съгражданите ни от турски произход трябва да знаят, че нямат нужда от ДПС а от икономическите и социални придобивки, които могат да им предоставят европейските фондове, блокирани за всички нас благодарение на изключително "експертното" участие в усвояването им на лица от Движението за права и совободи.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook