Петиция за разпускане на ДПС като незаконно регистрирана партия

Емил Омайски

/ #1359 Re: Re: ДПС аут

2014-10-09 21:32

#18: ГОСТ - Re: ДПС аут 

Специалистите вероятно го знаят, но все пак искам да Ви обръна внимание, че в Решение № 4/21.04.1992 г. по к.д. № 1/1991 г. на КС всъщност много правилно е изтълкуван текста на чл. 11, ал. 4 от КРБ и са изтъкнати редица факти сочещи противоконституционността на Движението за права и свободи.

За да постановят противоречивият диспозитив на решението си, конституционните съдии са привели не правни а по скоро политически и социални аргументи. Нищо че е недопустимо в тълкувателната си дейност Конституционният съд да се води от политически а не от правни съображения, това за съжаление е негова практика. Но днес дори не са актуални, изпълзваните през 1992 г. от КС аргументи за убословеността на целите и ценностите на ДПС от периода на преход, в който се намирало обществото ни.

С оглед на изложеното, при променената политико-социална обстановка в страната, намирам, че решението на КС от 1992 г. е загубило силата си и следва да бъде ревизирано.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook