Училището - щастливи деца, здрави учители и доволни родители!


Гост

/ #7

2014-07-07 09:37

За повече изкуство и творчество в българското училище, по-близо до природата в нас и около нас! Подкрепям, че трябва да се стремим към образование, което вдъхновява децата и ги развива, вместо да създава напрежение и стрес! България и нейните деца има право на промяна в образованието!