Петиция за разпускане на ДПС като незаконно регистрирана партия

Удивен...

/ #458 Re:

2014-02-16 18:03

#1: -

Незнам, дали някой е писал по-горе в коментарите.

Но ДПС съществува като партия благодарение на гласувалите 6 члена "за" и 6 члена "против", когато е разглеждано в Конституционният съд нейната законност. т.е. няма правна форма, която да определи дали взетото решение при равен брой гласове е валидно. Което автоматично навежда на мисълта, ДПС легална партия ли е? Още повече, че какъв е този съд с четен брой членове??!?!

"Скоро след създаването на ДПС възниква спор около казуса доколко съществуването ѝ не противоречи на Глава Първа, чл. 11, ал. 4 от Конституцията на Република България,, който гласи: "Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт." На 8 октомври 1991 г. група от 93 депутати от Великото народно събрание завеждат по този въпрос дело в Конституционния съд на Република България. На 21 април 1992 г. Конституционният съд излиза с решение, което отхвърля искането ДПС да бъде призната за противоконституционна."

Справка http://bg.wikipedia.org
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook