Петиция за разпускане на ДПС като незаконно регистрирана партия


Гост

/ #281

2014-02-11 21:53

1. Да се установи и обяви противоконституционността на ДПС поради:

а) вписването й в партийните регистри като организация с неполитическа цел - в разрез с чл.12 ал.2 от Конституцията.

б) етническата и религиозна основа на партията - в разрез с чл.11 ал.4 от Конституцията.

в) дейността й - като насочена към обособяване на турскоезичното и мюсюлманското население в затворена, отделена от българската нация общност, към развиване и насърчаване на отделни видове автономии, които в крайна сметка водят до административна (и политическа) автономия - в разрез с чл.44 ал.2 от Конституцията.