ПЕТИЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК „ТАРАЛЕЖИТЕ” в жк „ДРУЖБА- 2” - Соф


Гост

/ #9 Re: Парк за "Дружба-2"

2013-03-24 16:48

#3: Викач - Парк за "Дружба-2"

Съгласни сме, действително пространството по поречието на р. Искър срещу последните блокове на Дружба-2 - пета част е прекрасно място за локален парк за комплекса. Всъщност това винаги е било зелено пространство, но теренът на парка е приватизиран през 2001 г. по процедура, стартирана от П. Жотев като вицепремиер в тогавашното правителство на Иван Костов. Така над 30-хилядния комплекс "Дружба-2" е лишен от общодостъпен държавен/общински парк.

За да бъде запазена територията зелена от Сдружение "Дружба-София" при обсъждане и приемане на Общия устройствен план на София през 2006-2007г. успяхме да защитим и получихме подкрепа теренът да бъде запазен като пространство с предназначение "За парк". Планът е приет със закон - Законът за устройство и застрояване на Столична община. Така че докато този план е в сила територията ще е паркова, макар и теренът да е частен.

При опит през 2008 г. за унищожаване на парка чрез гола сеч Сдружението внесе искане за проверка от прокуратурата на законосъобразността на сечта и на приватизационната сделка. В резултат сечта бе спряна, а собствениците на 200-те декара приватизирана гора ги разделиха на 4 части и ги разпродадоха на нови 4 собственици. Всъщност колко са нови не е съвсем сигурно, по-скоро "Преоблякъл се Илия, ама пак в тия". Маневрата обаче блокира според Сдружението прокурорската проверка. И сега паркът е в окаяно състояние - с отсечените дървета, преграждащи алеите. И тъжно, и грозно, и болно.

А там би могло да има един прекрасен парк. Принципно в Закона за устройство и застрояване на Столична община е предвидена възможност за изкупуване от страна на общината от частни собственици  на терени, предназначени за паркове и зелени площи.  Доколко обаче общината може да си позволи подобен финансов разкош е отделен въпрос.