ЗАДЪЛЖЕТЕ ЦИГАНИТЕ ДА ПЛАЩАТ ВСИЧКО КАКТО НИЕ!

Свържете се с автора на петицията

Тази тема за дискусия е автоматично създадена с петицията ЗАДЪЛЖЕТЕ ЦИГАНИТЕ ДА ПЛАЩАТ ВСИЧКО КАКТО НИЕ!


Гост

#1

2012-08-27 22:58

Равни права за всички - еднакви задължения от всички. Проблемът има лесно решение - задължителни изисквания, за да се отглежда едно дете - определено място в нормален дом, доход на родителите, задължения на родителя към детето. Ако не са изпълнени тези изисквания - детето да се прибира от социалните и , ако за 6 месеца, родителят не осигури условия и доход официален - детето да се дава за осиновяване без право на обжалване. Тогава ще се научат , че не може само да се раждат деца, а има и ангажимент към тях- да са облечени, нахранени, пратени на училище , да живеят в чиста и нормална среда. Подобни закони има в много цивилизовани държави ... А самите малки ромски да ги наречем деца - те не са виновни, те имат също право да живеят в нормална среда. Нека им я осигурим
редови българин

#2 относно задълженията на циганите

2012-08-27 23:01

Категорично трябва да си изпълняват задълженията - жилищата да са им законни, със съответните разрешителни, да си плащат ток, вода и всичко останало , данъци - а , ако не си плащат данъците , вкл и общинските, да нямат право на достъп до услуги от общините - детски градини,училика, болници и тн. Всички да минат квалификационни шофьорски курсове, обучение по български език. да се следи забраната за движение на каруци по улиците на града. За кражба, убийство, измама на властите - да има неотменяеми наказания - затвор, но .... там да се осигури труд, а нехората да работят, за да хранят крадците по затворите.