Искам да гласувам! Срещу недопустимите изменения на Изборния кодекс

Искам да гласувам! Срещу недопустимите изменения на Изборния кодекс / Съобщения / Заявления за откриване на секции в чужбина_Парламентарни избори 2017 / Коментари


Гост

#1

2017-02-10 16:52

Уважаеми г-ци Спирова&Христова,
Благодарейки ви за проактивната позиция, позволете да отбележа :
1. Избори между/от Неизбираемости - СА както всички знаем 'избори' на 'наште'.
2. Съобразно напоследък настаналия Тотален хардахуш у Нас - очевидно Ни чакат Сериозни Реални промени.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook