За преименуване на ул. “Канала” на ул. “Езерото”, в ж.к. Дружба 1, гр. София

ДО Г-Н ИВАЙЛО ЦЕКОВ
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР” 

ДО Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Относно: Преименуване на ул. “Канала” на ул. “Езерото”, находяща се в ж.к. Дружба 1, гр. София, общ. София

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦЕКОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Ние, долуподписаните, се обръщаме към Вас на основание съгласно чл. 21 ал. 1 т. 18, чл. 28 ал. 3 на ЗМСМА, чл. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община и чл. 77 ал. 1 от ПОДСОС, с предложение за преименуване на ул. “Канала” на ул. “Езерото”, находяща се в ж.к. Дружба 1, гр. София, общ. София

Мотивите за преименуването са, че части от улицата с наименование “Канала”, води до едно от най-живописните и красиви места в ж.к. Дружба 1 - Парк “Дружба”, познат като “Езерото”. Настоящото име на улицата произлиза от съществуващия в близкото минало напоителен канал, малки части, от който могат да бъдат видени и днес. Тъй като каналът вече отдавна не изпълнява своите функции, а улицата осъществява директна връзка до езерото, чиято природна и естетическа стойност, привлича посетители не само от ж.к. Дружба, а и от всички райони на столицата, настояваме улицата да бъде преименувана на “Езерото”. По този начин името на улицата ще подчертае значението на прекрасния парк в ж.к. “Дружба” и ще допринесе за още по-голямото популяризиране на локацията като туристически обект в района на София. 

Подкрепете инициативата за промяна на наименованието на ул. “Канала” на ул. “Езерото”, находяща се в ж.к. Дружба 1, гр. София, общ. София.

Благодарим!

Неформална гражданска група “Езерото” 


Screenshot_2022-04-29_at_18.28_.02_1.png

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Елица Иванова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...