Българската юридическа общност и българското общество са поставени пред въпроса, дали желаем да дерогираме КЗПЧОС. Нека не приемаме подобна дерогация без аргументи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...
Facebook