Срещу монопола на електроразпределителното дружество EVN

1.Ние, долуподписаните граждани сме срещу монопола на електроразпределителното дружество EVN и искаме свобода на избора на доставчик на ток.
2.Изразяваме недоволството си от високите цени на тока, завишените сметки, лошото обслужване и злоупотреба с пазарното надмощие, което има EVN.
3. Искаме подписването на обществен договор с EVN и граждански контрол върху дейността му.
4. Искаме законодателна промяна за възможност на потребителите да осъществяват независим контрол върху измервателните уреди.