Достойно заплащане на труда на медицинските сестри

Време е да кажем НЕ! Не на мизерното заплащане на труда на медицинските сестри. Не на лошите условия на труд. Не на работата на две места – само и само да изхраним семействата си. Не на закупуването на работно облекло със собствени средства. Не на обезценяването и неглижирането на нашия труд. ДОСТАТЪЧНО!

Време е да кажем НЕ!

Тази петиция не е насочена само към медицинските сестри. Тя е отворена за всички граждани, които се чувстват обществено ангажирани към хората, които полагат грижи за тях, тогава когато са изпаднали в най-голяма нужда!

Нека да покажем, че медицинските сестри заслужават достойно и адекватно заплащане на техния труд.


Национален Инициативен Съвет на Медицинските Сестри в Р България (НИСМС.РБ) www.nursingbg.com    Свържете се с автора на петицията