Членове на ВМС и мюфтийства да нямат право на партийна агитация

На вниманието на Висшия Мюсюлмански Съвет на Мюсюлманското изповедание

Уважаеми господа!


Обръщаме се към вас с искането да приемете и разпространите по йерархията на изповеданието разпоредба, че официални представители, като членове на ВМС, мюфтии, имам-хатиби, ваизи, са в правото си да гласуват по съвест по време на изборите, но нямат право да участват в публичната агитация на определена политическа партия.
Иначе ние сме в правото си да приемем, че ръководството на изповеданието е политизирано, има политически ангажименти и не представлява интересите на мюсюлманите в България. 


Инициатива за деполитизиране и ненамеса в Мюсюлманското изповедание    Свържете се с автора на петицията