Да преименуваме летище София на кап. Димитър Списаревски!

Изминаха 23 години от т. нар. преход в България, в които държавността в страната не направи нищо за реабилитацията на своите национални герои. Още се движим по улици и магистрали, които носят партизански или чуждоезични имена. Пътувайки по тях, България сякаш се връща в своето социалистическо минало, въпреки че тоталитаризмът бе заклеймен като човеконенавистен режим, както от трибуната на българския парламент, така и чрез декомунизационно законодателство в редица страни от Европа.
С оглед на това, че именуването на инфраструктурни обекти или географски райони носи символно значение за ценностния порядък на държавата, от Младежкия консервативен клуб се обръщаме към широката българска общественост с молбата да бъдем съпричастни за именуването Летище София на личността на капитан Димитър Списаревски (1916 – 1943), увековечил се в световната бойна история като първата българска жива торпила и спечелил уважението дори и на своите врагове. Капитан Димитър Списаревски е един от онези герои на българския народ, които тенденциозно бяха низвергвани от комунистическия режим, а демокрацията не реабилитира. Подвигът на Списаревски, който отдава живота си в защита на София на 20 декември 1943 г. , е като своеобразен венец на духа на българските летци и военни, възпитавани в любов към Отечеството, която да стои винаги пред всеки друг дълг. Загинал на над 6000 метра височина, кап. Димитър Списаревски извиси чрез личната саможертва делото си, което ни задължава да отдадем почитта си към подвига на герои като него, увековечени в пантеона на българския дух.
Имайки предвид моралната безпътица и тежкото комунистическо наследство на обществото ни, от Младежкия консервативен клуб се надяваме, че преименуването на Летище София на името на кап. Димитър Списаревски ще бъде един закономерен акт, както на признателност спрямо саможертвата на българския летец-изтребител, така и към самото българското общество, което да успее да намери себе си в контекста на достойното си минало.


Младежки консервативен клуб    Свържете се с автора на петицията