Язовир Дъбника-място за любителски риболов и отдих

До Г-н Омбудсмана на Републиката
До Г-н Главния прокурор
До Г-н Министъра на Земеделието

Относно : Отдаването под наем на язовир „Дъбника”-Враца

 

На 24.07.2012 г. в гр. София се създава ООД ”Дъбника” с предмет на дейност -садки, отглеждане на аквакултури, риболов и др.

На 10.01.2013 г. "Напоителни системи" ЕАД София отдава под наем язовир "Дъбника"- Враца на "Дъбника"  ООД – гр. София  за  срок от 10 години  при годишен наем  6 360 лв.

За да се „легитимира” договора са  извършени промени  в Наредба № 37 от 10.10.2008 г. за ползването на язовирите... /ДВ бр. 16 от 19 Февруари 2013 г./. Язовир "Дъбника" е изваден от водоемите със статут за любителски риболов и определен за аквакултури.
На 01.03.2013 г. "Дъбника" ООД внася в Община Враца Инвестиционно намерение и разполага фургон и охрана на язовира.

Уважаеми Господа,

Считаме, че този акт е в противоречие с чл.18 (6) от Конституцията на Република България: ”Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото".
С оглед публичната значимост /1328 дка водна площ и 700 дка прилежащи територии на стойност ок. 13 мил.лв./, Ви сезираме да се произнесете по:

#1.  Финансовите и технически експлотационните параметрите на договора между двете страни и съответствието му със Закона за Водите и Закона за Концесиите.
#2. Законосъобразността и прозрачността в действията на длъжностните лица, участвали в подготовката, провеждането на търга и промяната статута на язовира в периода юли 2012 г. - февруари 2013 г.

Водени от желанието за  запазване на язовира като място за любителски риболов и отдих на врачани и гости на града, апелираме за съпричастност и съдействие.

Група любители риболовци


Facebook/Язовир Дъбника    Свържете се с автора на петицията