В ЗАЩИТА НА ДОСТОЙНСТВОТО НА СТАРШИ УЧИТЕЛ РАЙКА КАЛОЯНОВА-ФАРАЗОВА

Ние – родителите на ученици обучаващи се в ОУ”Неофит Рилски” искаме да изкажем своята подкрепа към г-жа Калоянова , във връзка със създалата се ситуация и видеоклипа разпространяващ се по социалните мрежи и обществените медии.

През целия си професионален път г-жа Калоянова-Фаразова преподава знания, изгражда умения и навици и възпитава нашите деца в духа на обич, чесност, трудолюбие, справедливост, съпричастност, доверие, уважение и респект към българското училище и неговите стопани- учители и ръководство.

И малко след това много унизена... Днес нашите деца станаха свидетели как професионализмът, трудът и успехите са грубо поругани, смачкани, унизени/с помощта на тридесет секунден клип изтекъл в социалните мрежи/ вместо да получат заслужено призвание и оценка. И това убива вярата им в доброто!

Тази УЧИТЕЛКА беше хулена, обиждана и нагрубявана без да има възможност да се защити.ЗАЩО?

Ние знаем отговора. „Пребитата” девойка е ученичка с непристойно поведение, непрекъснато провокираща с действия и нецензурни думи както учители така и съученици. Слабите ѝ оценки и големия брой неизвинени отсъствия са показател както за нея, така и за родителката ѝ, която толкова артистично се представи в медииното пространство.

Ние – родителите на нейните възпитаници, а някои от нас и бивши нейни ученици, безрезервно заставаме зад нашата УЧИТЕЛКА г-жа Райка Калоянова-Фаразова, за да я подкрепим и да се обявим против извършването на една несправедливост и огромна грешка,каквато ще бъде нейното наказание или уволнение.

Училището е институция, в която освен да се обучава, трябва да се поставят и моралните рамки и устои у бъдещото поколение граждани.Безобразие е да се постъпва по този некоректен  и неморален начин/ от страна на родители и близки на въпросната ученичка/ с един от стожерите на нашето училище.Сега нашите деца,подведени от грубите коментари в социалните медии,задават въпроса: „Вярно ли е, че госпожа Калоянова няма да бъде вече учител?” Какво да им отговорим?

Вярваме,че изразеното от нас мнение има значение и ще бъде уважено.Убедени сме, че в България достойни учители като г-жа Калоянова-Фаразова все още има и те трябва да бъдат съхранявани, ценени и уважавани!

Нашият апел е да съхраним достойнството на българския Учител!