Да подкрепим Спорта! План "Как да съживим спорта в България"?

До Министър-председателя на Република България
До Министъра на младежта и спорта
До Министъра на образованието и науката  
До Министъра на здравеопазването
До всички медии в България    
До цялата българска общественост

План „Как да съживим спорта в България“?

 Замисъла на плана е да създаде връзката между спортното министерство и общините. 

Действия:

Изготвяне на списък с 21 вида приоритетни олимпийски спортове.

(Това са спортовете, в които България е имала представители в РИО + допълнителни 7 такива, в които сме имали представители в Пекин или Лондон, но в РИО не сме, но  имаме надежди за квоти в Токио)

Неолимпийски спортове – при включване на 3 олимписйки спорта от списъка всяка община има право да добави по един неолимпийски спорт за финансиране, спрямо наличните трерньорски кадри и условия на местно ниво)

31 области – 265 общини

Програмата стартира с по 3 общини в област / общо 93 общини

За да кандидатства една община трябва да избере минимум 3 олимпийски и да посочи 1-ин неолимпийски спорт, максимум 9 олимпийски и 3 неолимпийски спорта

 

Финансова част:

60% от разходите се поемат от ММС - 40% от разходите се поемат от общините

Минимум нужни средства:

3 общини х 4 щата = 12 щата х 31 области = 372 щата х 12 месеца = 4464 заплати х 800 лв. = 3 571 200 лв.ММС трябва да подсигори  2 142 720

Максимум нужни средства:

3 общини х 12 щата = 36 щата х 31 области = 1116 х 12 месеца = 13 392 заплати х 800 лв. = 10 713 600 лв. =ММС трябва да подсигури 6 428 160

След свикване на експертни групи и дискутиране със спортните федерации и екипа на ММС към треньорите е редно да има и изисквания, на които да отговарят, за да получават месечните си възнаграждения. Като например, да тренират определен минимален брой подрастващи деца, да трернират минимум брой хора за високи спортни постижения (минимум медалисти за последните две години от републикански, балкански, европейски или световни първенства) да имат нужното образование (минимум ОКС бакалавър треньор по съответния вид спорт).

Същата система е редно да се интегрира и в системата на висшето ни образование, университетите. Без да се налага МОН да се намесва в автономността на университетите. Просто трябва да заложи в критериите си за акредитация на университета да предлага минимален брой от тези 21 основни олимпийски спорта, да кажем 5 и поне още 2 неолимпийски. Също така тези часове трябва да се водят задължително от квалифициран спортен специалист, завършил висше образование минимум ОКС Бакалавър „Треньор по съответния вид спорт“. По този начин и с минимално средства и усилия рязко ще повишим качеството на предлаганите спортни услуги на университетско ниво, както и ще се подсигури допълнителна възможност за реализация на оставените ни буквално на БОРСАТА треньори!

 

Очаквани резултати:

Реализацията на практика на тази толкова нужна и закъсняла програма обхваща и е в основата на всички фактори, влияещи върху спорта, в която и да било държава.

Съвсем отговорно мога да заключа, че единствено с подобни действия можем да очакваме българския спорт да поеме в посока, различна от настоящата. А ефектът и ползите, те ще бъдат за всички.

 

Заключение:

Далеч съм от мисълта, че няма какво повече да се добави към така предлаганата от мен система, но съм убеден в едно. Време е да погледнем към треньорите! Спортът за високи спортни постижения се крепи на треньора.

Здравеопазването и здравата нация също се крепи на трерньора.

Мечтая за деня, в който министърът на младежта и спорта ще се срещне с министъра на здравеопазването. Министерство, което има над 3 милиарда лева бюджет и заедно ще разпишат един „мини проект“ за сътрудничество на тема „Превенция и здравеопазване чрез масов спорт“ на обща сума до 10 000 000 лева и по-горната система ще намери своето разклонение. Част едно – „Спорт за високи спортни постижения“ ,  част две – „Масов спорт“.

Убеден съм, че това е възможно. Може и трябва да се случи.

Сега, какво да направим за да се случи всичко това?

Само едно, нека се подпишем в подкрепа на тази програма. Нека я споделяме във Facebook. Нека приканим приятели и познати също да го направят. Нека изискаме да се реализира!

Българския спорт, българските треньори, българските спортисти, децата ни го заслужават!