Безусловна подкрепа за българските медици в борбата им срещу COVID-19

копие до:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
г-жа Цвета Караянчева
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
г-н Бойко Борисов
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
г-н Кирил Ананиев
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ

ген. проф. Венцислав Мутафчийски


ОТВОРЕНО ПИСМО            

Ние, долуподписаните граждани на Република България, изразяваме дълбокото си безпокойство от състоянието, в което българското здравеопазване посреща пандемията от коронавирус COVID-19. Изключителна тревога у нас буди фактът, че българските медицински специалисти работят в условия на организационна необезпеченост, недостиг на ключови материали и апаратура, както и на информационен хаос.            

Настояваме компетентните власти, в т.ч. Министър-председателят, Министърът на здравеопазването и Началникът на Националния оперативен щаб незабавно да вземат всички необходими оперативни мерки, гарантиращи на българските медици адекватни условия, в които да се борят с кризата. Изискваме:

1.      Да не се допуска по-нататъшен недостиг на предпазни и животоспасяващи средства в медицинските заведения.

2.      На медиците своевременно да се предоставя най-конкретна информация за естеството и графика на задачите, с които ще трябва да се справят през предстоящите дни.

3.      На специалистите внимателно да се разясняват онези аспекти от по-широките стратегически мерки и възможните сценарии, които се отнасят непосредствено към работата и мотивацията им.

4.      Да се минимизира завишаването на репресивните мерки и да се преустанови негласното вменяване на вина, внушаващи недоверие към медицинската професия и несигурност сред членовете на обществото.

Нуждаем се от експертна, организирана и материално обезпечена медицинска грижа, а не от наказания. За да могат медиците да полагат специализирания си труд, имат нужда от подкрепа, а не от принуда.            

Всяко неуверено действие, пестене на средства и прехвърляне на отговорност от публичните власти върху медицинските специалисти и гражданите е израз на дълбока управленска безотговорност. Смятаме, че протестите на медицинските сестри, продължаващите оставки в ключови медицински заведения и очевидните трудности при преструктурирането на Втора градска болница в София в инфекциозна са логичният резултат от такова управление. При настоящия епидемиологичен риск намираме за недопустими нови грешки от такъв мащаб.

Като граждани и потенциални пациенти, твърдо вярваме, че българските медици правят и ще продължат да правят всичко по силите си, за да запазят живота и здравето на всички ни. Изразяваме безусловната си подкрепа за медицинските специалисти – лекари, сестри и санитари – в изключително трудните условия, в които са принудени да работят.       

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Ognian Kassabov да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...