Подписка срещу кандидатурата на г-н Панчо Чернев за нов четиригодишен мандат в Български културен институт в Берлин

ДО МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На вниманието на г-н Боил Банов

Министър на културата

ДО КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ

На вниманието на г-н Вежди Рашидов

Председател на Комисията по културата и медиите

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ

Уважаеми дами и господа, 

След многобройни сигнали за нередности в Български културен институт в Берлин, които са подаден към Министерство на културата, Комисията по културата и медиите и всички обществени медии, ние стартираме поредната подписка срещу кандидатурата на г-н Панчо Чернев за нов четиригодишен мандат като директор на БКИ Берлин.

Молим да се вземат предвид всички подадени сигнали до този момент при назначаване на нов директор. Българското общество в Берлин е силно разединено. Присъствието на г-н Чернев в БКИ е силно противоречиво, което отблъсква голяма част от българската диаспора в Берлин. Някои от въпросите ни, които и до ден днешен остават без отговор: 

1) Защо въпреки твърдението, че бюджетът на института е ограничен, г-н Чернев изисква допълнителни средства основно за лични облаги? 
2) Защо достъпът към културния институт за определени частни организации е ограничен, а за други подобни такива широко отворен и по какъв начин г-н Чернев подбира събития и продукти - спрямо качество или заради лични заслуги? 
3) Защо г-н Чернев е допуснал сериозни неточности, които са констатирани след проверка на Министерство на културата, въпреки че самият той е убеден, че е наясно със задълженията си?

Искрено се надяваме позицията да бъде заета от личност, която защитава не само лични интереси, но и работи добросъвестно в името на българската култура и общност в Берлин.

*Подписаните под настоящата петиция декларираме, че сме съгласни личните ни данни да бъдат използвани за целите на настоящата Петиция.