Петиция срещу нарушаването на обществения ред

Ние, жителите на община Бяла Слатина, изказваме своето крайно възмущение от неспазването и потъпкването на Законите на Република България и приетите Общински нормативни актове от страна на организаторите на ромски сватби и увеселения. Тези мероприятия нарушават обществения ред от години с високите нива на шум и музика, а това не дава спокойствие на жителите и гостите на нашия град в малките часове на нощта, когато традиционно е време за сън и почивка.

Заради това искаме моментална реакция от властите по следните три точки:

1. Да бъде освободен от длъжност зам.-кметът по интеграцията в Община Бяла Слатина, който явно не желае или не може да свърши каквото и да било като медиатор по този и други въпроси от такова естество.

2. Община Бяла Слатина да разработи механизъм за реакция при случаи на неспазване на обществения ред в рамките на нейните правомощия.

3. Да бъде осигурено необходимото съдействие на РУП – Бяла Слатина от ОД МВР – Враца за адекватни и навременни действия при нарушаване на обществения ред от шумни празненства и да бъде освободен от длъжност директорът на РУП – Бяла Слатина, ако не желае или не може да упражни контрол с неговите правомощия.

Вярваме, че живеем в правова държава, където мнението на обикновения човек, който е и редовен данъкоплатец, е от съществено значение.

Тормозът над български граждани не може да остане без реакция!

Надяваме се, че нашето мнение ще бъде чуто и уважено и ще бъдат взети незабавни мерки за справяне с този проблем!

 

 

*Данните, събирани в тази подписка, ще се използват само и единствено за осъществяването на нейните цели!


Жителите на община Бяла Слатина    Свържете се с автора на петицията