ОТВОРЕНО ПИСМО в защита на информационната дейност на Селскостопанска академия и списание BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE!

До Министъра на земеделието, храните и горите

Копие до: Комисия по земеделието и храните на НС

Копие до: УС на Селскостопанска академия

Копие до: Омбудсмана на Република България

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

от служителите в Дирекция „Библиотечна и издателска дейност” при Селскостопанска академия

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Председателят на Селскостопанска академия проф. Васил Николов предприема действия, които ще доведат до блокиране на информационната дейност на Академията и пропиляване на ценен ресурс, изграждан с години.

Информационната дейност на Селскостопанска академия (ССА) се осъществява от Дирекция „Библиотечна и издателска дейност” с два отдела – Централна селскостопанска библиотека и Научни издания. Тя е наследник на бившия Център за научно-техническа информация, който беше закрит и дейността прехвърлена към Института по аграрна икономика, а след това към Централната администрация на ССА. В момента съставът на дирекцията е стигнал критичния минимум, като хората, които са останали, работят при голямо натоварване.

Последното решение на Председателя на ССА за прекратяване на трудовото правоотношение на ръководния състав на дирекцията ще доведе до блокиране на дейността и разпадане на тази структура.

Научната дейност в аграрната област не може без информационна дейност: от една страна – осигуряване на достъп до информационни ресурси, а от друга – популяризиране на научните резултати. Тези основни функции изискват квалифицирани специалисти, работещи с новите информационни технологии. Вместо да се търсят такива, се предприемат действия, които още повече ще затруднят работата.

Директорът на Дирекция „Библиотечна и издателска дейност” Румяна Василева и началникът на отдел „Централна селскостопанска библиотека” Маргарита Стаматова са получили предизвестие за освобождаване поради пенсиониране, без да се предвижда поемане на дейността от други хора. Румяна Василева изпълнява и ролята на началник отдел „Научни издания”, като същевременно е отговорен редактор на престижното научно списание Bulgarian Journal of Agricultural Science. Работата е специфична, отговорна и огромна по обем, поради което трудно се намират подходящи хора.

Има опасност списанието да спре да излиза, тъй като назначената наскоро нова редакторка няма да може да се справи сама. Тогава автоматично ще излезе от световните информационни системи Web of Science и Scopus. До края на годината изтича двегодишната оценка на списанието в ESCI - новата база данни на Web of Science за списания с регионално значение. Списанието с големи усилия е влязло в нея и е добре да се направи всичко възможно да се задържи, тъй като тя е трамплин за получаването на импакт фактор.

Другите списания – Растениевъдни науки, Животновъдни науки, Почвознание, агрохимия и екология, Икономика и управление на селското стопанство – са утвърдени издания с дългогодишна история. Те имат всички шансове да покрият високите изисквания на Web of Science и Scopus, което ще бъде трудно изпълнимо, ако бъдат лишени от единна координация и ръководство. Библиотечно-информационните дейности също имат нужда от единно ръководство и не може да бъдат оставени на “автопилот”.

Пренебрежителното отношение на ръководството на ССА към информационната дейност се вижда и от новия уебсайт на Академията – там списанията са представени със стара информация, няма линкове към сайтовете им, а Централна селскостопанска библиотека изобщо липсва, което е скандално! Къде е електронният каталог на библиотеката, който се ползва от хиляди потребители на аграрна информация? Къде са другите информационни продукти и услуги? Най-голямата аграрна библиотека в страната е лишена от представяне в Интернет и персоналът й е сведен до минимум, което й пречи да изпълнява мисията си.

На всички е ясно, че никой не е незаменим и идва момент за пенсиониране, но все пак трябва да има приемственост - така че работата да не пострада. Информационната дейност е от особена важност за системата на Селскостопанска академия и най-добре би било да е обособена в самостоятелно звено. Не беше добра идея присъединяването й към Института по аграрна икономика, който е с други приоритети. В момента тази дейност има нужда от назначаване на още квалифицирани специалисти, тъй като числеността й е намалена драстично през последните няколко години. Вместо това се освобождават ръководните кадри, което ще доведе до блокиране на работата.

За да се спаси положението, е необходимо:

- да се отложи освобождаването на Румяна Василева и Маргарита Стаматова;

- за ръководните позиции да се обяви конкурс и да се назначат подходящи хора, на които да се предаде дейността;

- за списание Bulgarian Journal of Agricultural Science да се назначат още двама души – отговорен редактор (администратор на списанието) и още един редактор;

- информационната дейност на ССА да се обособи в самостоятелно звено (Библиотечно-информационен център), както е във всички академични структури.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Румяна Василева да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...