Увеличаване на бюджета на процедура "Ново Работно Място" от ОПРЧР

Здравейте,

Като засегнати кандидати поради „недостиг на средства“ по процедура "Ново Работно Място" от ОП Развитие на Човешките Ресурси решихме да създадем петицията с цел увеличаване на бюджета й, тъй като той не беше обявен предварително и дори не беше равен на този от предния прием по същата процедура. Процедурата "Ново Работно Място" от ОПРЧР имаше за цел да предостави помощ на предприятията за наемане на персонал и закупуване на оборудване. Тя поема на 100% разходите на фирмите кандидати за персонал и ДМА и ДНА, заложени в проектните им предложения. "Ново Работно Място" беше планувана да има 3 приема, но се оказа, че поради големия интерес на фирмите, приемите станаха 2. Първият от тях одобри 595 проекта на обща стойност над 99 милиона лева. За втория краен срок бюджет не беше определен при отваряне на процедурата, а чак след огромно забавяне и оценка на всичките над 1000 проектни предложения. Той се оказа само 25 милиона лева, който стига за финансиране на едва около 170 проектни предложения. (хронология на събитията - файл)

За сравнение, при първия краен срок финансирането достигна до кандидати с минимум 86 точки, докато при втория с бюджет от 25 милиона лева то би достигнало до кандидати с 94-95 точки. Бюджетът на ОП РЧР за целия период 2014-2020г. е 1 092 млн. ЕВРО, а използваните и планираните по програмата до момента средства са в размер на 1 288 млн. ЛЕВА. По направените сметки изглежда, че ресурс има. (вж. ексел таблица)   "Ново Работно Място" е програмата, която има най-голям принос към обществото и заетостта. Всеки одобрен проект би допринесъл с поне 10 отворени работни места, а в момента над 1000 проекта са на път да бъдат отхвърлени поради "ЛИПСА НА БЮДЖЕТ", което е абсурдно (вж. ексел таблица).  

Идеята на петицията е да се съберат подписи на всички заинтересовани пряко и косвено лица и да се зададе въпрос към Комитета за Наблюдение, в частност към Представителя на Европейската Комисия и началник за България, Румъния и Малта г-н Аурелио Сесилио защо не се отпусне по-голям бюджет, за да достигне до повече кандидати и хора на пазара на труда, тъй като това е процедура, която пряко би оказала огромно влияние над тях.  


Заинтересовани кандидати    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция


Или

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван на нашия сайт. Въпреки това, авторът на петицията ще вижда цялата информация, която ще предоставите в този формуляр.

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Facebook