Най-нови петиции

Петиция за поставяне на ограничители на скоростта в квартал Оборище в София, в близост до паркове и градини

Петиция за изграждане на повдигнати пешеходни пътеки или изпъкнали изкуствени напречни неравности с кръгъл профил или с трапецовидно напречно сечение на бул. „Янко Сакъзов“, на местата на пешеходните пътеки на улиците: „Проф. Асен Златаров“, „Васил Априлов“ и „Сан Стефано“; на бул. „Княз Александър Дондуков“ на местата на пешеходните пътеки на улиците: „Панайот Волов“; на ул. „Шипка“ на местата на пешеходните пътеки на улиците: „Васил Априлов“, „Сан Стефано“ и „Кракра“; на ул. „Оборище“ на места

261 Създадено: 2022-05-04 Статистика

КНИГОПРОДАВНИЦА във всеки квартал!

Нека заедно покажем, че всеки квартал в София има нужда от поне една голяма, богата и работеща КНИГОПРОДАВНИЦА !!! Няма нужда от аргументи, защото всеки човек знае, че книгите облагородяват. Четящите ще са удовлетворени, нечетящите ще проявят рано или късно любопитство да посетят интересното място, а закъснелите да купят подарък, случайно може да запалят нечий пламък. Нека културата пребъде!

9 Създадено: 2022-05-04 Статистика

НЕ НА ИЗПРАЩАНЕТО НА ОРЪЖИЯ ЗА УКРАЙНА

Накратко:  Правителството иска да изпраща военна помощ на Украйна.   Българските граждани не искат.   Това е репортаж от същия протест в Стара Загора: https://youtu.be/xJ84e77b9D0   Виждате ли?  Никой не иска война освен едни полуидиоти, имащи достатъчно власт да си я позволят. И какво ще стане, ако България изпрати оръжия на украинците? За тях ще е просто капка в кърваво море, но за нас морето може също да стане кърваво, ако това се случи.  Изпращането на военна мощ ни изстрелва към черния спис

356 Създадено: 2022-05-04 Статистика

Становище срещу Национална програма Фонд „Стефан Стамболов“ за финансиране на магистратури в чужбина

Национална програма Фонд „Стефан Стамболов“ предвижда разходването на до 2 000 000лв годишно за финансирането на магистри за тяхното обучение в чужбина. Финансирането ще бъде само за одобрен списък от университети, който включва най-скъпите в света. В становището, написано от доц. Петър Рашков, линк, към което има по-долу са изразени основните ни аргументи срещу програмата в този вид. Ще обобщим най-важните: Финансират се възможно най-скъпите университети без никакво съображение за ефективност -

48 Създадено: 2022-05-03 Статистика

Построяване на надлез на бул. "Александър Малинов", при пазар "Пътеките"

Поради многото случаи на автомобилни катастофи и блъснати граждани, предлагаме построяването на надлез при бул. "Александър Малинов", в близост до спирка "Блок 43, ж.к. Младост 1". Проблемът със сфетофара е, че сигналът за преминаване на пешеходците е 13.8 секунди, докато сигналът за преминаване на автомобилите е между 1 минута и 30 секунди до 2 минути и човек се налага да тича за да премине четирите ленти.

218 Създадено: 2022-05-03 Статистика

За провеждане на референдум ,,за" или ,,против" предоставяне на военна помощ.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В днешната сложна международна обстановка, никоя нация или държава не може да си позволи да е безучастна. Разбира се, всяка държава би могла да помогне по редица различни начини. Обществото в България е твърде поляризирано и ежедневно през медиите се се налага схващането, че който не помага с оръжие, означава, че заема страната на агресор в конфликта. Това разбира се, е твърде некоректно твърдение, цели моделиране на общественото мнение и осигуряване на предтекст на прав

466 Създадено: 2022-05-02 Статистика

Народното събрание да обяви режимът на Путин за фашистки

Скъпи приятели, Убедени сме, че установилия се в Кремъл путински режим с действията си през последните години във вътрешен и международен план и особено след агресивната война, която разпали срещу Украйна, носи всички научно обосновани белези на фашистки режим. Вярваме, че следва Народното събрание на Република България да обяви официално в свое решение посочения по-горе факт, за да може ясно и точно да се адресира опасността и да се фокусират политическите и обществени  усилия към противодейств

201 Създадено: 2022-04-30 Статистика

Против отстъпване на правото на строеж за ФВЕЦ в общински имоти във водосборния басейн на вододайната зона в м. Грамадите, снабдяваща с питейна вода Брацигово, Бяга, Козарско и Исперихово

Против сме даването на съгласие от страна на Общински съвет Брацигово за учредяване на отстъпено право на строеж върху имоти частна общинска собственост в местността Грамадите в землището на гр. Брацигово, промяна на предназначението им и изграждане на ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ върху тях. ДА НЕ ДОПУСКАМЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ГРАМАДИТЕ! Основания: 1. Теренът предвиден за преотреждане и строителство на фотоволтаични централи е част от водосборния басен на вододайната зо

408 Създадено: 2022-04-29 Статистика

За преименуване на ул. “Канала” на ул. “Езерото”, в ж.к. Дружба 1, гр. София

ДО Г-Н ИВАЙЛО ЦЕКОВКМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР”  ДО Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   Относно: Преименуване на ул. “Канала” на ул. “Езерото”, находяща се в ж.к. Дружба 1, гр. София, общ. София   УВАЖАЕМИ Г-Н ЦЕКОВ, УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Ние, долуподписаните, се обръщаме към Вас на основание съгласно чл. 21 ал. 1 т. 18, чл. 28 ал. 3 на ЗМСМА, чл. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, пос

12 Създадено: 2022-04-29 Статистика

"НЕ" на читалищата фантоми!

Да кажем заедно "НЕ" на читалищата фантоми, на непрекъснато роящите се нови читалища по частни апартаменти и тавани. Да спре масовата безконтролна регистрация на нови читалища! Крайно време е Министерство на културата да влезе в ролята си на принципал и да предприеме мерки за спиране на порочната практика. Новообразуваните читалища в по-голямата си част имат за цел всичко друго, но не и мисията, с която са създадени като възрожденски просветни и културни центрове. Ако нещата не се променят СЕГА,

71 Създадено: 2022-04-28 Статистика

Не, на въоражената помощ за Украйна!

Българският народ, не желае страната му да бъде въвлечена като участник във военният конфликт между Русия и Украйна. България трябва да запази статут на неутралитет, и трябва да бъде мост за полагането на усилия за сключването на трайно примирие във тази братоубийствена война!

37 Създадено: 2022-04-26 Статистика

НЕ! НЕ на пореден облигационен заем на Община Кюстендил!

- Няма как да се вземе "пореден" /явно, не и последен/ облигационен заем за сметка на кюстендилци, заради виновно неизпълнение на Кмета и общинската администрация, изразяващо се в неплащане на дължими отчисления по Закон за управление на отпадъците!; - Няма как да се вземе "пореден" /явно, не и последен/ облигационен заем за сметка на кюстендилци, ако не се проведе "местен референдум" по темата; - Няма как да се вземе "пореден" /явно, не и последен/ облигационен заем за сметка на кюстендилци с о

26 Създадено: 2022-04-26 Статистика

ПРОМЯНА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ

Ситуацията, която породи да създам петиция за създаване на бърз механизъм, чрез който собственик на частна собственост своевременно да влезе във владение, е следната. Закупих имот и месеци не мога да вляза във владение на моята частна собственост, поради това че лицата, които са настанени, не желаят да го напуснат. Давам и пояснение с какво трябва да се сблъсква всеки един собственик на частна собственост ако някой влезе в неговата собственост и не желае да я напусне.   Тоест, всеки един собстве

261 Създадено: 2022-04-23 Статистика

Против преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на УПИ II, III, X,XI и Алея Част 1 от кв. 1981 по плана на град Велинград.

Кметът на Велинград съвместно с главния архитект внасят по искане на собственика на хотел Рич искане за промяна в устройствения план като премине от публична общинска в частна общинска собственост посочените УПИ, съответстващи на участъците между Боров парк и река Луковоца - ул. Евлоги Георгиев. Предвижда се изграждането на паркинг за ползване от гостите на хотел Рич.    Нека всеки, който не е съгласен публична собственост да бъде ползвана за частни интереси подпише настоящата петиция, която ще

248 Създадено: 2022-04-22 Статистика

Предложение за промяна в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) в частта, касаеща наказание за шофиране без наличие на хартиен носител на полица за платена „Гражданска отговорност“

С автоматизирането на системите на Министерство на вътрешните работи и КАТ София ние, гражданите, смятаме, че сме изложени на неправомерно събиране на средства от държавата. Става дума за частта от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), предвиждаща глоба от 50 лв. при непредставяне на хартиен носител на полица за платена застраховка „Гражданска отговорност“. Хиляди водачи ежедневно са ощетени от закона, според който при платена сума и валидна полица, но при непредставянето ѝ в хартиен вариант, с

34 Създадено: 2022-04-22 Статистика

За изпращане на оръжие за украинската армия лично занесено от членовете на партия “Демократична България” - г-н Христо Иванов, г-н Ивайло Мирчев и ген. Атанас Атанасов.

С настоящата петиция ние гражданите на Република България упълномощяваме членовете на партия “Демократична България” - г-н Христо Иванов, г-н Ивайло Мирчев и ген. Атанас Атанасов и никой друг, да доставят оръжие на украинската армия. Оръжието трябва да бъде доставено лично от тримата и без помощта на трети лица. 

46 Създадено: 2022-04-21 Статистика

Оставка на министъра на туризма Христо Проданов !!!

Възмутени и погнусени сме от думите на министъра на туризма Христо Проданов от БСП :  "Ще настоявам след 31 май програмата за настаняване на бежанци от Украйна в хотели, за които плаща държавата, да приключи. [...] да излязат на пазара на труда, да си намерят квартира, да плащат наем и да живеят така, както живеят всички останали хора."  Туристическият сектор е един от големите бенефициенти по програмата на правителството за настаняване на бежанци в хотелските бази по черноморието.  Бежанците в

869 Създадено: 2022-04-20 Статистика

Спасете водната кула на Перник ! ! !

Спасете водната кула на Перник ! ! ! Да се върне в експлоатация старата водна кула . Ако пък не ни трябва вода в резерв,винаги може да се направи арт-кафе със спомени от Перник или галерия или нещо от торя сорт . Реставрация и запазването и като забележителност е задължително !

204 Създадено: 2022-04-19 Статистика

Не мога да си взема книжката след като съм си изкарал изпита!

Здравейте,все още съм ученик , живея в малко по затънтено село ,поради тези условия най-близкото училище е на 12 километра и родителите ми не могат всеки ден да ме карат и трябва да вървя пеша или да се качвам на стоп.Във вкъщи имаме скутер Honda Dio който е запазен, икономичен и върши работа , мислех да си изкарам изпитите ,за да имам правото да го шофирам ,но за съжаление разбрах, че трябва да имаш завършен 10 клас ,за да си вземеш книжката от кат ,а в същият момент 16 години(9 клас) ,за да за

6 Създадено: 2022-04-19 Статистика

За организиран общински транспорт за възпитаниците на ОДК Петрич до сградата на Младежки дом гр. Петрич

Моля,да се подпишат всички родители от Община Петрич, желаещи да се организира безплатен общински превоз за възпитаниците на ОДК гр. Петрич! Транспортирането и придружаването на малките възпитаниците на ОДК гр. Петрич до сградата на комплекса(намираща се извън града),не е по силите и възможностите на всеки родител. Особено през студените месеци,когато превозването на децата до там е задължително! Поради отдалеченото местоположение на Общински Детски Комплекс и невъзможността да се връщат в края

50 Създадено: 2022-04-19 Статистика