Да спасим историческата чешма на с. Бойковци

Във връзка с необходимостта от вода в село Майско, общ. Елена, общината в гр. Елена решава, без да се допита до населението на с. Бойковци, да ликвидира нашия единствен източник на питейна вода. Ние, живущите в с. Бойковци, протестираме против това решение на община Елена като се аргументираме по следния начин:  

  1. Нарочената за ликвидиране чешма е единствен водоизточник за населението, който става за пиене (водата, която тече по водоснабдителните тръби е силно варовита и не е подходяща за пиене за продължително време).
  2. В района има около 500 глави дребен добитък и около 40 бр. крави.
  3. По време на суша или по време на често повтарящите се аварии селото остава без вода и разчита единствено на тази чешма за питейна вода и водопой.
  4. Рискуваме да останем без млади хора, за които животновъдството е единствен източник за препитание.
  5. Чешмата има 500 г. история и е съградена от турски заселници.
  6. Ще бъде спряно изтичането на вода по трасето от 2 км (това е дължината на малкото дере вливащо се в р. Тинева), а това неминуемо ще доведе до това, че ще загине цялата флора и фауна в района.
  7. Ние, населението на с. Бойковци, нямаме нищо против населението на с. Майско, но настояваме да се намери друг, по-близък до селото им и логично по-лесен за експлоатация източник на вода. Примерно, от Рибни кладенец, от мерата на с. Вълчевци или други близки до с. Майско водоизточници.
  8. Рискувате да унищожите карстовия извор в случай на изкопни работи.
  9. Водата е наша, наша, наша! На хората, които живеят около нея, на хората, които се трудят при често нечовешки условия и все пак остават тук в с. Бойковци! Водата може да е държавно богатство, но държавата не е участвала в прихващането на водата и съграждането на чешмата! Всичко това е сторено от населението на с. Бойковци! По същия начин стана и с другия водоизточник от Балкана! И тогава бойковчани работиха и копаха за да се направи водоснабдяването на селото ни, а хората от с. Майско нямаха никаква идея за какво става дума! Или както можете да се убедите от видеото снимано преди няколко дни, един от тях върти кючек на въпросните тръби!

Това ли е справедливото решение? Един да гради, а друг да руши?! В подкрепа на това чешмата да не бъде разрушавана и да си остане след всичките тези 500 г., през които е просъществувала, ви представяме подписите на лицата, които подкрепят нашата кауза!

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Николай Колев да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook