Петиция за премахване на ПСР тест или 10 дневна карантина за студенти, работещи, лекуващи се...  граждани от Босилеград и Цариброд при влизане в Република България

ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До Министър председател г-н Бойко Борисов
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
До Министър - проф. Д-р Костадин Ангелов

Ние долу подписаните граждани на Босилеград, подкрепяме инициативата на Община Босилеград - Кмета на Община Босилеград Владимир Захарийев и  Националния съвет на българското национално малцинство - Председателя на НС Стефан Стойков за премахване на времената забрана и за създаване на възможности за влизане на територията на Република България без ПСР тест или 10 дневна карантина за студенти, работещи, лекуващи се...  граждани от Босилеград и Цариброд. Инициятивата номер: 12-01/27-01-21 от 27.01.2021 година е предоставена до Министерството на здравеопазването на Република България.

В Босилеград, на 02/02/2021 година.

______________________________Iniciativa-Bosilegrad.jpg

ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД
Кмет на община Босилеград
Владимир Захарийев
______________________________

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО
МАЛЦИНСТВО
Председател
Стефан Стойков
___________________________

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Община Босилеград да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...