Aпел против задължителното издаване на касови бележки и прекъсване на обновяването на моделите касови апарати

   Наредба Н-18 предизвиква масовото закупуване на касови апарати, използващи термична хартия, която е вредна за човешкото здраве и околната среда. Наредбата не взима предвид и регулациите на ЕС за съдържание на Бисфенол-А (BPA), влизащи в сила през 2020 година.

   Термичната хартия съдържа химикала BPA, който е в списъка с опасни химикали на ЕС от декември 2016 г. Редица изследвания показват, че химикалът (1) се пропива през кожата, (2) разстройва хормоналния баланс и предизвиква проблеми със сърцето, мозъка и репродуктивната функция, (3) е особено опасен за бременни и малки деца.

   Според приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, BPA „не може да бъде пускан на пазара в термичната хартия в концентрация, равна на 0,02 тегловни процента или по-голяма от тази стойност след 2 януари 2020 г“. Хартията за касови апарати на българския пазар не се регулира за съдържание на химикала и няма достъпни изследвания за състава на хартията. Всички нови касови апарати закупени според наредба Н-18 не оперират по различна технология на принтиране от предхождащите ги. Това означава ли, че след година ще се купуват нови устройства и отново ще се сменя системата с касовите апарати (този път за да отговаря на европейските стандарти)?

   Ако здравословния риск не е достатъчен фактор, BPA в термичната хартия създава редица проблеми за околната среда. Въпросната хартия (1) не трябва да се рециклира, защото химикалът се предава в преработения продукт. (2) Не може да се компостира, а когато се изхвърли в природата (както става в повечето случаи) (3) замърсява почвата и подпочвените води. Също така никъде не е посочено какво трябва да се прави с остарелите модели касови апарати. Всяка замяна с нов модел (което се случва в България по-често от всички други страни) създава хиляди токсични отпадъци без екологичен метод на отстраняване. Специален начин за третиране на тези устройства не е предоставен.

   Проблемът с термичната хартия съществува в целия свят, но България е единствената държава, която, въпреки съществуващите технологични алтернативи, е наложила със закон издаването и запазването на касовите бележки. (1) Взимането на касова бележка би трябвало да е личен и осъзнат избор (спрямо здравето и природата) на купувача. (2) Поради факта, че е нелегално да не се издаде бележка при всяка покупка в България е практически невъзможно да се живее с нулев отпадък (нещо към което все повече хора се стремят). (3) Липсата на варианти за третиране на касовите апарати и бележки обрича българите на задължително и нарастващо акумулиране на токсични отпадъци – вместо да се работи за намаляването им и опазването на околната среда.

   Настоявам да се вземат мерки против задължителното издаване на касови бележки и прекъсване на обновяването на моделите касови апарати, тъй като те имат огромен негативен ефект върху хората и природата.


"Нулев Отпадък" ЕООД    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че "Нулев Отпадък" ЕООД ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...