Не на естакада в градска среда!

ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ

НЕ НА ЕСТАКАДА В ГРАДСКА СРЕДА!

Това бетонно чудовище, това „безобразие на кокили“ е планирано да се изпречи пред прозорците на жилищни и обществени сгради по протежението на Софийския околовръстен път (СОП) между кръстовището с бул. „Цар Борис ІІІ“ и с ул. „Монтевидео“. Неговата единствена хуманна алтернатива е изграждането на подземен транспортен тунел с две тръби в този участък, без излаз към кв. „Княжево“.

Желанието трафикът по СОП да бъде облекчен, е благородно и актуално, но за неговото задоволяване не бива да се плати несъразмерна цена. Това е именно основният недостатък на морално остарелия проект за естакада над този участък от пътя: градската среда в един южен квартал ще добие непоправим квазииндустриален облик. От височината на платното, около 10 м, трафикът ще генерира замърсявания и шум, осезаеми в широк периметър. Особено тревожно е, че подобна конструкция ще препречи въздушния поток, идващ по поречието на р. Владайска, а от него фактически се обуславя и глобалната атмосферна циркулация над столицата: неминуемо ще се усети влошаване на въздуха в града. Освен това в мразовитите дни въздушният поток ще предизвиква обледявания, които винаги изненадват шофьорите.

Реализацията на строителните работи ще отнеме две, три или повече години, въпреки че през цялото време ще се „гонят срокове“, нещо, което вдига цената и влошава качеството. А през същото време се налага и реорганизация на тежкия трафик през второстепенни квартални улици и междублокови пространства, обстоятелство, което ще направи отвратителни условията за живот на още повече хора, а не само на пряко засегнатите от планирания строеж. Ще причини ред неудобства за шофьорите.

В замяна, подземното строителство на тунела далеч не възпрепятства до такава степен автомобилното движение по съществуващото трасе; не се налагат ускорени темпове, които неминуемо се отразяват на качеството и стойността на реализацията; без излази на тунела към кв. „Княжево“ и към ул. „Любляна“ се опростява проектът и не се нарушават нито трафикът, нито екологичната среда на свързаните квартали „Княжево“, „Карпузица“, „Гърдова глава“, „Овча купел“ и ЖК „Овча Купел 1“. Развитието на съвременните технологии позволява прокопаване на тунел по закрит способ и той е усвоен в значителна степен чрез строежа на метрото. Според мнението на консултирани експерти геологията и денивелацията са напълно пригодни за реализирането на такава алтернатива. Сериозно административно преимущество е, че копаенето на тунел не се нуждае нито от отчуждавания, нито от отклоняване на възражения, правени по ЗУТ, нито от изсичане на още жизненонеобходима зеленина. Това са предимствата на тунелното строителство и пред варианта разширяване на сегашното трасе. Запазването на хуманна градска среда и екологичните преимущества са сериозен плюс в полза на това привидно екзотично решение.

Предимствата са и за автомобилния поток – преминаването през тунел ще бъде бързо и безпрепятствено, ще бъдат избегнати неблагоприятните сезонни условия, а сегашното трасе ще остане отворено за движение, докато се завърши подземният строеж. При това неговото строителство ще бъде по-бързо от строене на естакада.

Групата граждани, непосредствено засегнати от денонощния автомобилен трафик по СОП и проекта за естакада, която се обедини неформално под името „СОП – Тунел Югозападна дъга“, внесе Предложение с 21 подписа до Омбудсмана на РБ (вх. № 7642/21.7.2023 г.) и до Министъра на регионалното развитие и благоустройството (вх. № 92-00-377/21.07.23 г.) да съдействат за бързата реализация на транспортен тунел с две директни тунелни тръби без излаз към кв. „Княжево“ и към ул. „Любляна“, започващи от бул. „Бъкстон“, минаващи под бул. „Цар Борис III“, под р. Владайска и ул. „Любляна“ и излизащи на разклона за кв. „Горна баня“ и ул. „Монтевидео“. 

Подкрепете с подписа си тази петиция! Да получим най-добрата пътна инфраструктура е наше, на софиянци и жители на Европа право!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Владимир Сунгарски да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...