Аз Решавам - За подобряване правната уредба на референдумите

Сегашния закон не изпълнява декларираната си цел - да даде възможност на гражданите да вземат пряко решения по национални и местни въпроси чрез референдум. Причината е в няколко отстраними грешки и пропуски в закона. 

Тази петиция е в подкрепа на Гражданска инициатива "Аз Решавам" с предложение-законпроект до Народното събрание да подобри правната уредба на референдумите, като:

1.  Премахне изискването за минимален брой участници в гласуването за приемане на предложението, предмет на национален или местен референдум – т.нар. изискване за кворум, тъй като то позволява на противниците на всяко едно предложение, дори да са малцинство, да го отхвърлят, като просто не гласуват (препоръка на Венецианската комисия);

2.  Изисква вместо това националните референдуми да се произвеждат съвместно с общи избори, за да се гарантира високо участие и съответно легитимност на взетото решение;

3.   Изисква местните референдуми да се произвеждат съвместно с общи избори, ако има такива, насрочени в период от една година;

4.   Уточни понятието „предложение, предмет на референдума“ като отделно от съответстващия му въпрос, на който гражданите отговарят с „да“ или „не“, за да може то да бъде формулирано достатъчно конкретно от инициаторите, респективно да позволи на гражданите да вземат реално, информирано решение;

5.   Изисква въпросът, съответен на предложението, на който гражданите отговарят с „да“ или „не“,  да не е насочващ или подвеждащ;

6.   Добави мерки за по-добро информиране на гражданите, като упълномощава ЦИК създаде интернет-страница и да публикува и разпространи брошури със информация относно относно аргументите „за“ и „против“ предложението, предмет на референдума, какво означава гласуването със "за" и "против", оценка на въздействието му върху публичните финанси и др.;

7.   Облекчи и синхронизира с изборния кодекс изискванията към подписките:          

       a.  Намали се умерено необходимият брой подписи (приблизително наполовина) и се увеличава срокът за събирането им (от три на шест месеца);

       b.  Премахне се изискването за вписване на постоянен адрес в подписки за национален референдум по аналогия с подписките за кандидати за президент и вицепрезидент;

       c.  Даде се право за местен референдум да се подписват и граждани с настоящ адрес в съответната община, кметство или район;

       d.  Премахне неяснотата относно числения израз на квотата подписи за иницииране на местен референдум, като я определи на база броя участвали в предходните избори за общински съвет, който е публично известен;

       e.  Премахне изискването за внасяне на подписката в структуриран електронен вид, като вместо това добави възможност за проверка на подписите чрез статистическа извадка с 99% ниво на доверие;

       f.  Добави възможност за електронно събиране на подписи, както при европейските граждански инициативи.

8.  Добави изискване при местни референдуми в секционните избирателни комисии да се включва по един представител на инициативния комитет и на регистрираните в подкрепа на алтернативната позиция.

9. Премахне възможността резултатите от местен референдум да се оспорват от областния управител, но запази правомощията му да обжалва и да упражнява контрол за законност върху актовете на Общинския съвет по произвеждане на местни референдуми, съгласно чл. 32, ал. 1, от ЗПУГДВМС и ЗМСМА.

10. Въведе изискване ограничението от две години за произвеждане на нов референдум по същия въпрос да важи не само когато предложението, предмет на референдума, не е прието, но и в случаите, когато то е прието


Инициативен Комитет на ГИ "Аз Решавам"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Инициативен Комитет на ГИ "Аз Решавам" да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )