Аз Решавам - За подобряване правната уредба на референдумите

Сегашния закон не изпълнява декларираната си цел - да даде възможност на гражданите да вземат пряко решения по национални и местни въпроси чрез референдум. Причината е в няколко отстраними грешки и пропуски в закона. 

Тази петиция е в подкрепа на Гражданска инициатива "Аз Решавам" с предложение-законпроект до Народното събрание да подобри правната уредба на референдумите, като:

1.  Премахне изискването за минимален брой участници в гласуването за приемане на предложението, предмет на национален или местен референдум – т.нар. изискване за кворум, тъй като то позволява на противниците на всяко едно предложение, дори да са малцинство, да го отхвърлят, като просто не гласуват (препоръка на Венецианската комисия);

2.  Изисква вместо това националните референдуми да се произвеждат съвместно с общи избори, за да се гарантира високо участие и съответно легитимност на взетото решение;

3.   Изисква местните референдуми да се произвеждат съвместно с общи избори, ако има такива, насрочени в период от една година;

4.   Уточни понятието „предложение, предмет на референдума“ като отделно от съответстващия му въпрос, на който гражданите отговарят с „да“ или „не“, за да може то да бъде формулирано достатъчно конкретно от инициаторите, респективно да позволи на гражданите да вземат реално, информирано решение;

5.   Изисква въпросът, съответен на предложението, на който гражданите отговарят с „да“ или „не“,  да не е насочващ или подвеждащ;

6.   Добави мерки за по-добро информиране на гражданите, като упълномощава ЦИК създаде интернет-страница и да публикува и разпространи брошури със информация относно относно аргументите „за“ и „против“ предложението, предмет на референдума, какво означава гласуването със "за" и "против", оценка на въздействието му върху публичните финанси и др.;

7.   Облекчи и синхронизира с изборния кодекс изискванията към подписките:          

       a.  Намали се умерено необходимият брой подписи (приблизително наполовина) и се увеличава срокът за събирането им (от три на шест месеца);

       b.  Премахне се изискването за вписване на постоянен адрес в подписки за национален референдум по аналогия с подписките за кандидати за президент и вицепрезидент;

       c.  Даде се право за местен референдум да се подписват и граждани с настоящ адрес в съответната община, кметство или район;

       d.  Премахне неяснотата относно числения израз на квотата подписи за иницииране на местен референдум, като я определи на база броя участвали в предходните избори за общински съвет, който е публично известен;

       e.  Премахне изискването за внасяне на подписката в структуриран електронен вид, като вместо това добави възможност за проверка на подписите чрез статистическа извадка с 99% ниво на доверие;

       f.  Добави възможност за електронно събиране на подписи, както при европейските граждански инициативи.

8.  Добави изискване при местни референдуми в секционните избирателни комисии да се включва по един представител на инициативния комитет и на регистрираните в подкрепа на алтернативната позиция.

9. Премахне възможността резултатите от местен референдум да се оспорват от областния управител, но запази правомощията му да обжалва и да упражнява контрол за законност върху актовете на Общинския съвет по произвеждане на местни референдуми, съгласно чл. 32, ал. 1, от ЗПУГДВМС и ЗМСМА.

10. Въведе изискване ограничението от две години за произвеждане на нов референдум по същия въпрос да важи не само когато предложението, предмет на референдума, не е прието, но и в случаите, когато то е прието


Инициативен Комитет на ГИ "Аз Решавам"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Инициативен Комитет на ГИ "Аз Решавам" ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...