Запазване разписание на автобус15 в Бургас с целогодишно обслужване до спирки "Лазурна" и "Ангел Димитров". 

Застрояването на квартал Сарафово в посока Варна с многоетажни сгради води след себе си увеличаване на броя на живущите, което налага създаване на определени базови удобства за гражданите от тази част.

Във връзка с това считаме, че е време автобус №15 да продължи  целогодишно да обслужва във всички часове хората ползващи спирки "Лазурна" и "Ангел Димитров". 

Освен това, поради факта, че ул.“Ангел Димитров“ точно в този участък няма тротоари двустранно, създава големи затруднения и опасности за пешеходците. Когато завали, от двете страни на улицата се образуват огромни локви,защото ямите двустранно се пълнят с вода и за пешеходците, както и за автомобилите остава участък за движение на места не по-широк от метър и половина. Има много семейства с малки деца, които ходят на грдина и училище и придвижването в тези неблагоприятни условия си е цяло изпитание!

Да не говорим за безопасността!

Свидетели сме на множество транспортни проблеми, когато автобуса обръща към Бургас в непосредствена близост до градинката, в която играят деца ни.

За да е икономически ненатоварваща тази промяна, вярваме, че не е необходимо да се спира от двете страни на тясната улица А. Димитров след ресторант "Кедъра". Гражданите ще бъдат обслужени според очакванията им и ако се качат от  едната страна при идване на автобуса.

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Петя Петрова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...