Искане към КЗП за проверка на "А1 България" ЕАД поради многобройните измами при подписване на договорите

        В магазините на А1 договорите се подписват с електронен подпис, като много от служителите злоупотребяват с това - не предоставят преди това разпечатан текста на договора, с цел клиентът да не може да прочете какво подписва и не само вмъкват допълнителни договори, които не си искал, но и ловко ти подават за подпис декларация, че всичко си прочел и си съгласен!

        Освен това при самото подписване на тъмното екранче нито виждаш какво подписваш, нито къде точно полагаш подписа си! Това също умело се използва от продавачите, които наместват подписа ти, където е за незабавно влизане в сила! След това можеш да подаваш жалби до безкрайност - срокът за отговор е 30 дни, следва стандартен отговор, при несъгласие нови 30 дни и така докато ти омръзне и платиш, нищо че не си го искал, нищо че си възразил в срок!

        Искането ми е този метод на подписване на договорите с електронен подпис да бъде премахнат и клиентите да могат да прочетат това, което разписват, както и  наистина да го разпишат със син химикал, както е по закон. По този начин може би донякъде ще се намалят измамите от този оператор!