СТАНОВИЩЕ на учителите от ФБ групите „Учители за силно българско образование“ и „Педагози“ относно: ПМС №100 /08.06.2018 г

Свържете се с автора на петицията

Промени в Становището...

2019-08-03 15:15:05

Уважаеми колеги,

В Становището са направени промени, като са добавени няколко предложения за промяна в нормативната база. Ако имате свои, изпратете на мейл yanashishkova@abv.bg или пуснете като коментар под тази тема.

Успех на всички ни в това дело!

Яна Ш.


Яна ШишковаСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook