Петиция за изграждане на Втори мост във Варна до 2030 година!

Свържете се с автора на петицията

Подкрепете ПП БНО 1️⃣4️⃣с водач на листата Д-р инж. Дойчин Ников с преференция 1️⃣0️⃣1️⃣ в цел заявяване на проекта на СНЦ КЧИЗ в Брюксел още 2021 година!

2021-03-14 09:47:07 

ПРИОРИТЕТ ЗА ВАРНА: Нов Аспарухов мост край Варна (плануване и реализация)
✅ Д-р инж. Дойчин Ников - автор, експерт и ръководител на проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ "КЧИЗ"
✅ Пълна информация за проекта: http://bsezcluster.org/portfolio/bridge/
✅ Официална подкрепа в цел реализация на проекта от Областна администрация Варна - г-н Стоян Пасев - 2018 година
✅ Официална подкрепа в цел реализация на проекта от Пристанище Варна ЕАД (за дълбоководна концепция) - 2019 година
✅ Подкрепете ПП БНО 1️⃣4️⃣с водач на листата Д-р инж. Дойчин Ников с преференция 1️⃣0️⃣1️⃣ в цел заявяване на проекта на СНЦ КЧИЗ в Брюксел още 2021 година
✅ Срок на реализация на технически проект: до 2022 година
✅ Срок на реализация на строителство: до 2024 година (1 ниво) и до 2025 година (2 ниво)
✅ Финансиране: 85% безвъзмездно ЕС финансиране (потвърдено Брюксел от възможности) и 15% държавно само участие и/или чрез ПЧИ с инвеститор
✅ Такси преминаване 1 ниво (градски трафик): няма
✅ Такси преминаване 2 ниво (транзитен трафик от АМ "Хемус" и АМ "Черно море"): Да, е-винетка
✅ ROI (възвръщаемостта на инвестициите) на проекта 2 ниво: над 5%
✅ реализирано с второ ниво 1/2 за търговска и пешеходна част
✅ моста ще бъде една реална нова и атрактивна туристическа забележителност, превръщаща град Варна в нов притегателен център за целогодишен туризъм на световно ниво
✅ ще се постигне пълно отделяне и обща интеграция в един мост на градски и транзитен трафик (и от планирани магистрали) чрез две отделни нива от независимо движение на транспортните потоци в един общ нов мост вече заложен в ОУП-Варна.
ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ: Нов Аспарухов мост край Варна (плануване и реализация)
- Внасяне готова обосновка за ЕС финансиране директно в Брюксел още 2021 година;
- Кандидатстване и изработка на окончателен технически проект за нов мост 2022 година;
- Кандидатстване 2022-2023 година в Брюксел за безвъзмездно финансиране на строителство (от възможности до 85% безвъзмездни средства)
- Реализация на втори Аспарухов мост 2023-2025 година
- Реализация на подвижен мост над канал 1 море-езеро 2023-2025 година (аварийният подвижен мост над канал 1 е плануван в ОУП-Варна от 2013 година)
- Пълна експертиза за техническо състояние на Аспарухов мост от независим ЕС сертифициран орган /атестирана лаборатории или компания/ още 2021 година;
- Технически и финансов анализ за определяне на точната стойност за извършване на пълен капитален ремонт на Аспарухов мост до привеждането му в ЕС норми (ЕВРОКОД)
Д-р инж. Дойчин Ников, председател на СНЦ "Клъстер Черноморска Икономическа Зона" и председател на СНЦ "Бъдеще за Варна"СНЦ "Клъстер Черноморска Икономическа Зона" в обществена полза

Отворено писмо относно Аспарухов мост до (АПИ, МРРБ, кмет Иван Портних, Община Варна и областна управа - Варна).

2020-10-09 11:39:02

120426512_10207733311847418_5030689681805705324_n.jpg

 

Отворено писмо относно Аспарухов мост до (АПИ, МРРБ, кмет Иван Портних, Община Варна и областна управа - Варна):

 


(1) г-н Антон Антонов - директор АПИ;
(2) г-н Георги Терзийски - председател на УС на АПИ;
(3) г-н Иван Портних - кмет на Община Варна;
(4) г-н Тодор Балабанов - председател на Общински съвет Варна;
(5) г-н Стоян Пасев - областен управител на Варна;
(6) г-н Николай Нанков - зам.министър МРРБ и г-жа Петя Аврамова - министър МРРБ.
 
Уважаеми Господа,

Многократно поставихме въпроса с моста във Варна да бъде решен окончателно и държавнически. И във връзка с това сме съзирали всички инстанция за последните 2 (две) години да предприемат незабавни действия с писмо 92-00-10/09.01.20 год. до МРРБ, с писмо 31-03-4/09.01.20 год. до Министерство на транспорта, с писмо РД-18-9907-87/14.11.2018 год. до Областна управа - Варна и до г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател и РД16024790ВН_003ВН до г-н Тодор Балабанов, председател на Общински съвет-Варна.
Поради липса на всякакъв отговор на държавни инстанции, поради видимо неглижиране на проблема, поради постоянно бягство на длъжностни лица (3) и (6) от срещи и лична отговорност, поради липса на решителни действия явно в причини от липса на експертност, или видимо поради нежелание в поемане на лична, персонална или политическа отговорност сме принудени да ви уведомим днес и публично, че в цел гарантиране на експлоатационната безопасност на Аспарухов мост е нужно незабавно да извършите и да разпоредите извършване на следните действия:
 
1️⃣ Незабавно извършване на геодезически замервания за деформация на Аспарухов моста от ЕС акредитирана (независима) лаборатория или друг ЕС сертифициран орган.
 
⚠️ По публични данни геодезически замервания на Аспарухов мост не е извършвана от 1999 година [1,4,5].
 
2️⃣ Незабавно извършване на проверка и обтягане на 78394 болтове (високоякостни съединения на триене фрикционни) от ЕС акредитирана (независима) служба, ЕС сертифициранa служба или компания.
 
⚠️ По публични данни проверка на 78394 болтове - не е извършвана от 1999 година [2,4,5].
 
3️⃣ Незабавно извършване неразрушаващо изпитване (NDT) на носещата стоманената конструкция на моста за липса на рискови уморни пукнатини от ЕС акредитирана (независима) лаборатория или друг ЕС сертифициран орган.
⚠️ По публични данни такава проверка - не е извършвана за последните 20 години [3,4,5];
(3.1) Задължително всичките дефекти да се картографират (снимки. място и разкритие) и да бъдат описани в техническият паспорт на съоръжението, като некритични и критични дефекти - нужни за постоянно наблюдение или за остраняване незабавно.
 
(3.2) Да назначи със заповед - отговорен за постоянно месечно наблюдение на всички налични дефекти и задължително за тяхна инспекция след всяка земетресение - лице, орган и в разпореждане за издаване на констативен протокол, след всеки извършен оглед;
 

4️⃣ Незабавно извършване оглед - визуален и неразрушаващо изпитване (NDT) на носещата стоманенобетонна конструкция на моста за липса на критични пукнатини от ЕС акредитирана (независима) лаборатория или друг ЕС сертифициран орган.
⚠️ По публични данни такава проверка - не е извършвана за последните 20 години [3,4,5];
 
(3.1) Задължително всичките дефекти да се картографират (снимки. място и разкритие) и да бъдат описани в техническият паспорт на съоръжението, като некритични и критични дефекти - нужни за постоянно наблюдение или за остраняване незабавно
 
(3.2) Да се назначи със заповед - отговорен за постоянно месечно наблюдение на всички налични дефекти и задължително за тяхна инспекция след всяко земетресение - лице, орган и в разпореждане за издаване на констативен протокол след извършен оглед;
 
5️⃣ Незабавно извършване оглед визуален и неразрушаващо изпитване (NDT) на носещите колони (видимо компрометирани с пукнатини на основни до канал 1) за липса на критични пукнатини от ЕС акредитирана (независима) лаборатория или друг ЕС сертифициран орган.
 
⚠️ По публични данни такава проверка - не е извършвана за последните 20 години [3,4,5];
 
(3.1) Задължително всичките дефекти да се картографират (снимки. място и разкритие) и да бъдат описани в техническият паспорт на съоръжението (като некритични и критични дефекти - нужни за постоянно наблюдение или за остраняване незабавно).
 
(3.2) Да се назначи със заповед - отговорен за постоянно месечно наблюдение на всички налични дефекти и задължително за тяхна инспекция след всяко земетресение - лице, орган и в разпореждане за издаване на констативен протокол след извършен оглед;
 
6️⃣ Незабавно извършване обследване и изготвяне на експертна оценка на всички носещите колони (видимо компрометирани с пукнатини по основни колони до канал 1) от гледна точка на сеизмична устойчивост и от съотвествие към действащите днес в Европа евронорми за сеизмична устойчивост от ЕС акредитирана (независима) лаборатория или друг ЕС сертифициран орган, настояваме той да е извън България и да от Европа.
⚠️ По публични данни такава експертна оценка - не е извършвана за последните 20 години [3,4,5];
 
7️⃣ Незабавно да се назначи техническо обследване, ремонт и сертификация на всички ремонтни (ревизионни) колички на Аспарухов мост;
(7.1) В срок до 1 месец всички ремонтни (ревизионни) колички на Аспарухов мост да бъдат технически обследвани;
(7.2) В срок до 2 месеца всички ремонтни (ревизионни) колички на Аспарухов мост да бъдат бъдат ремонтирани;
(7.3) В срок до 3 месеца всички ремонтни (ревизионни) колички на Аспарухов мост да бъдат сертифицирани в годност за движение и ползване;
(7.4) В срок до 3 месеца със заповед да бъде определен - орган и лица ЕС сертифицирани от правоспособност, които да провеждат след всеки инцидент (земетресение, голямо ПТП или друг тежък инцидент) огледи съответно по точки 3️⃣-5️⃣.
8️⃣ В срок до 4 месеца от завършване на всички експертизи 1️⃣-6️⃣ да се назначи техническа експертиза за окончателно освидетелстване на Аспарухов в мост от годност за експлоатация (в години) от ЕС акредитирана (независима) лаборатория или друг ЕС сертифициран орган европейски (насояваме да е извън България от Европа).
 
9️⃣ В срок до 5 месеца от завършване на всички експертизи (и налична техническа експертиза 7️⃣ за окончателно освидетелстване на Аспарухов в мост от годност за експлоатация в години) от ЕС акредитирана (независима) лаборатория или друг сертифициран орган да се изготви инженерен план (проект от стъпки) на нужните действия по отстраняване на всички констатирани дефекти и нужно в обем подсилване на всички носещи колони съгласно експертиза 6️⃣ по проект.
 
1️⃣0️⃣ В срок до 6 месеца (или след изготвяне на технически план на нужните действия по отстраняване на всички налични дефекти и нужно в обем подсилва на носещи колони) да бъде проведен открит конкурс за избор експертен оценител (ЕС сертифициран) за изготвяне на финансова оценка за пълният капитален ремонт нужен в обем на Аспарухов мост за постигане на неговата експлоатационна безопасност в фиксиран срок (миниум за 10 години).
1️⃣1️⃣ В срок до 7 месеца (или след изготвяне от експертен оценител /ЕС сертифициран/ на финансова оценка за пълният капитален ремонт на Аспарухов мост в нужният финансов ресурс), да се плануват бюджетни средства и да бъде проведен открит конкурс за планово отстраняване на всички дефектите и за извършване на пълен капитален ремонт в регламентиран срок от ЕС компания с нужната професионална компетентност и ЕС акредитация.
 
(11.1). Плюс избор на независим ЕС сертифициран надзорен контрол по качествено на изпълнение.
Уведомя ви публично, че Аспарухов мост е проектиран за земетресение от 7-а степен по скалата на Рихтер. Съгласно действащите евронорми всички нови мостове се проектиран в Европа до 9-а степен по скалата на Рихтер, а за всички вече изградените мостове - стоманенобетонна конструкция в Европа особено след трагедията в Италия се предприемат незабавни мерки по експертна оценка за липса на критични пукнатини до 2020 година, и инженерни мерки по укрепване на носещите основи по отношение на сеизмична устойчивост в срок до 2021 година.
 
В случай, че не предприемете описаните действия по освидетелстване 1️⃣-8️⃣ на Аспарухов мост, моста ще се намира в риск от възможен инцидент при претоварване при ремонт или при силен земетръс. А в случай на инцидент с моста в бъдеще поради явно ваше бездействие от държавническа безотговорност ще бъдете преките виновни, всички вие длъжностни лица или всички поименно - вече публично уведомени.
 
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Важно за държавници в България: Имайки впредвид, че видимо отговорните длъжностни лица в България имат системен и генерален проблем от години с дължавническото и дълновидно планиране което е пряко свързано с липса на експертна (елементарна инженерна) подготовка в заемани постове ще си позволим също да ви информираме от необходимите действия, които вие управниците би трябвало държавнически отдавна да предвидите в цел превенция и в цел гарантиране на безопасност още преди започване на капитален ремонт на един сложен мост, като Аспарухов мост:

⚠️1️⃣ Аспарухов мост от години се нуждае от Интегрирана автоматизирана система за контрол на трафика и управление на двупосочно движение по всички платна.
Още преди 2 години лично съзирах г-н Стоян Пасев Областен управител на Варна, че струпването на МПС в километри задръстване на моста е изключително опасно и води до риск от голям инцидент. Уведомих го, че след инцидента в Италия в Европа се изпълнява ЕС програма за гарантиране на безопасност на всички мостове в цяла Европа.
 
Допълнително, още преди 2 години предвидихме и с писмо РД18006292ВН/28.03.2018 год. предложихме лично на г-н Иван Портних - кмет и на Община Варна участие в конкретен мащабен проект с ЕС финансиране, който предвижваше реализация включително и на такава система в цел превенция и в управление на всички рисковете при бедствия за цялата територия на Община Варна и област Варна - към момента предложението е без отговор и без заявен интерес - никакъв от Община Варна за 2 години.
Такъв проект можеше още преди 2 години да бъде заявен за европейско финансиране и да бъде изпълнен в рамките на месеци. В случай, че изпитвате затруднения експертни в изготвяне на такъв елементарен проект днес 21 век в Европа, които е изключително важен от гледна точка на гарантиране на безопасността на съоръжението (Аспарухов мост) при капитален ремонт сме готови да ви помогнем с експертен капацитет, такъв проект - идеен да бъде изготвен с нужната обосновка за ЕС финансиране в цел още тази 2020 година да бъде внесен в Брюксел за ЕС финансиране на технически проект и за цялостна реализация с ес безвъзмездно финансиране преди започване на цялостният капитален ремонт, които извършван без реализирана такава система автоматично ще гарантира пак на варненци - месеци километри в задръствания и нерви, да не говорим за рискове от инциденти.
Също сме готови да ви демонстрираме видео от извършване на капитален ремонт на мостове с налична такава система в Европа и от цял свят, която система е позволила интелигентно управление на трафика през време извършваният цялостен капитален ремонт - без едно задръстване на моста и без струпване на МПС на самият мост. Тази интегрирана система е изключително важна и в цел спиране (частично или цялостно) на движението на МПС преди моста при изключително опасни инциденти - катастрофа с МПС, локален пожар или в случай опасно земетресение.
 
Такава система би трябвало Аспарухов мост, ако Варна действително се управлява от държавници да има реализирана много отдавна още преди години за 15 години членство на България в Европа и при налични млн.евро безвъзмездни средства - налични, но за съжаление напълно не използвани от възможности към днес за град Варна.
 
⚠️2️⃣ Аспарухов мост от години се нуждае от модерна Система за структурен мониторен на конструкцията на моста в постоянен мониторинг /Structural Health Monitoring (SHM) System /

Мостовете (включително Аспарухов мост) и транспортната им инфраструктура са подложени на екстремни условия на натоварване от околната среда, като сняг, дъжд, буря и екстремна топлина. Това може да доведе до ускоряване на процеса на влошаване на строителните материали като бетон и стомана. Освен това физическите натоварвания (причинени от увеличаване на трафика, натоварване от задръствания особено при ремонт, и въздействие от движещи се камиони с големи товари), могат да ускорят процеса на стареене и до поява на критични дефекти опасни за цялостта на конструкцията на моста. Всичко това може да повлияе отрицателно на товароносимостта на тези конструкции.
SHM системите осигуряват 24/7 непрекъснато дистанционно онлайн наблюдение на различни компоненти в мостова конструкция. Събраните данни от структурата (също важни параметри - за критично провисване, вибрация, резонанс или други) се предават обратно към система за събиране и анализ на място, която извършва всички необходими анализи. Когато се запише необичаен сигнал (отговор от сензор), се генерират предупредителни съобщения до хората, отговарящи за поддръжката и наблюдението на моста.
 
Една така SHM система струва примерно от 1,5-1,7 млн.евро. След инцидента в Италия в Европа се изпълнява мащабна ЕС програма за гарантиране на безопасност на всички мостове в цяла Европа - вероятно нашите управници не се осведомени за това?.
 
Такава система SHM на Аспарухов мост може напълно реално за половин година да се реализира чрез ЕС финансиране (в обем безвъзмездно финансиране). И отново държавническият въпрос към всички вас управниците на Варна и на България, защото такава система която в реално време може да гарантира безопасността на Аспарухов мост - години вече не е реализирана? Защо?
 
Д-р инж. Дойчин Ников, Дойчин Ников
Председател СНЦ "КЧИЗ", https://bsezcluster.org/
#Антон_Антонов #АПИ #Георги_Терзийски #Иван_Портних #Община_Варна #Тодор_Балабанов #Общински_съвет_Варна #Стоян_Пасев #Николай_Нанков #МРРБ #Петя_Аврамова Бойко Борисов - фен клуб Бойко Борисов - Фен Клуб
 
Българска национална телевизия. БНТ bTV Новините BtvNews bTV Новините Здравей, България Аз, репортерът 7/8 TV Телевизия 7/8 TV Вечерното шоу на Слави Трифонов Информационна Агенция и Вестник Монитор Monitor.bg fakti.bg БНТ Варна
 
Източници:
[1] #Дойчин_Ников: Геодезически замервания за деформация на Аспарухов моста не са правени от 1999 година?
[2] #Дойчин_Ников: 78394 болтове на Аспарухов моста не са проверявани от 2000 година?
[3] #Дойчин_Ников: 40 години на Аспарухов мост не е направено нито едно неразрушаващо изпитване (NDT) на заваръчните шевове на носещата стоманената конструкция на моста за наличие на рискови - уморни пукнатини?
[4] Bridge Preservation and Maintenance in Europe and South Africa. January 2005. Publisher: USDOT Federal Highway Administration:

[5] Bridge Design to Eurocodes Worked examples:

СНЦ "Клъстер Черноморска Икономическа Зона" в обществена полза

Огромно задръстване затруднява придвижването от квартал „Аспарухово“ до центъра на Варна

2019-11-24 13:21:48

 

 

22 Ноември 2019, 

Огромно задръстване затруднява придвижването от квартал „Аспарухово“ до центъра на Варна

22 Ноември 2019 | 09:55 | Агенция "Фокус"
Огромно задръстване затруднява придвижването от квартал „Аспарухово“ до центъра на ВарнаСнимка: Информационна агенция "Фокус"
Галерия
Снимка: Информационна агенция "Фокус"
Варна. Огромно задръстване се е образувало на Аспаруховия мост в посока центъра на града, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. Автотапата започва още от центъра на квартал „Аспарухово“. Придвижването по моста се осъществява изключително бавно и няколкокилометровата пътна отсечка се взима за около час. Огромни са забавянията в графиците на градския транспорт. Причината за задръстването е, че едното платно на моста е затворено до средата заради пътен инцидент. По информация на шофьори, водач е аварирал с автомобила си заради спукани гуми още вчера. Платното е затворено, тъй като предстои ремонт.

Десислава ВАСИЛЕВА

СНЦ "Клъстер Черноморска Икономическа Зона" в обществена полза

Д-р инж. Дойчин Ников (КЧИЗ): Вторият Аспарухов мост е пълна "Мисия невъзможна" за гр.Варна - просто, защото един кмет над 4 години системно бяга от срещи с експерти!

2019-11-22 13:49:11

11134.jpg

 

  

 

Над 49000 варненци явно са гласували за ГЕРБ и за един кмет - Иван Портних. Но, малка част от тях и включително 25000 аспаруховци, който пътуват в задръствания днес по моста - знаят колко пъти трябва да ходиш в Община Варна за съдействие от един кмет - Иван Портних (ПП ГЕРБ) за да уредиш една среща на проект за нов мост в обществен интерес във Варна с експерти от Брюксел и чужд инвеститор за вторият Аспарухов мост в цел реализация?

Забележете или вижте приложените пропуски към Община Варна по-долу (това е без да се отчитат телефоните обаждания над 20 пъти) или над 8 пъти трябва да отиде гражданин в Община Варна за да накара един кмет Иван Портних (ГЕРБ) - да благоволи да се срещни, да се размърда и да уреди среща в МРРБ с чужд инвеститор или с експерти Брюксел за вторият Аспарухов мост по официална планирана среща на 20 май 2019 година!

⚠️ Най-накрая чуждият инвеститор и експертите от Брюксел да летят до София в МРРБ от чужбина, а кмета Иван Портних най-позорно да се скрие и да не дойде на предварително насрочена срещата в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)?
⚠️ След това кмета ви, Иван Портних да се "крие" като мишка 20 дена зад полата на една секретарка в общината и да не си вдига мобилния си.... без всякаква обяснение защо е провалил срещата в София (МРРБ) с експерти от Брюксел, и след това да говори най-нагло публично по всички медии пред вас варненци как всеки ден се "бори" град Варна да има втори мост?!

Г-н Бойко Борисов с уважение към вас като министър-председателят на Република България:
1) До кога вие ще тоалирате такива напълно безотговорни действия над 4 години на един кмет на Община Варна - Иван Портних?
2) Кога варненци ще "заслужат" планиран нов втори Аспарухов мост с ЕС финансиране и държавническо решение окончателно като алтернатива на старият Аспарухов мост при условие, че днес в Европа подобен мост се строй за 36 месеца?

Д-р инж. Дойчин Ников, председател Клъстер Черноморска Икономическа Зона, http://bsezcluster.org/


СНЦ "Клъстер Черноморска Икономическа Зона" в обществена полза

До 2 седмици след изборите СНЦ "КЧИЗ" трябва да получи становище от г-н Николай Нанков (зам. министър на МРРБ) ще се стартирали ли проекта за втори мост във Варна и относно кандидатстване в Брюксел.

2019-05-23 11:54:55

Първа работна среща по тема "Реализация на Вторият Аспарухов мост във Варна до 2030 година" на ниво София в Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство (МРРБ) по инициатива на СНЦ "КЧИЗ" от петиция е факт!

0143.jpg

До 2 седмици след изборите СНЦ "КЧИЗ" трябва да получи становище от г-н Николай Нанков (зам. министър на МРРБ) ще се стартирали ли проекта за втори мост във Варна и относно кандидатстване в Брюксел.

"Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в лицето главният секретар Веселина Терзийска изрази становище, че срещата е ползотворна, че с представените възможности от експерти ще бъде запознат лично г-н Николай Наков и че в най-скоро време участниците на работната среща ще получат окончателното становището от зам. министъра на МРРБ – г-н Николай Нанков, ще бъде ли стартиран проект за изграждане на втори Аспарухов мост във Варна 2019 година и за взето държавно решение за оперативно кандидатстване в Брюксел от представени възможности."

Във връзка с очакване на отговора от МРРБ след проведената работна среща и отчитайки, че вече има ангажираност в предоставяне на конкретни отговори за Вторият мост във Варна към СНЦ "КЧИЗ" от МРРБ и от зам. министъра на МРРБ – г-н Николай Нанков - петицията се изтегля с три седмици за вземане на окончателен статус в действия до 14.06-21.06 до получаване на становището от МРРБ.

Клъстер Черноморска Икономическа Зона

Информация за срещата в МРРБ е налична на адрес:
http://bsezcluster.org/2019/05/20/mrrb/


СНЦ "Клъстер Черноморска Икономическа Зона" в обществена полза

"Щрихи от утрото" (27.03.2019) - Граждани искат втори Аспарухов мост до 2030 година

2019-03-27 11:15:24

Д-р инж. Дойчин Ников: Граждани срещу държавата! Или 4 годишно бездействие по темата за Втори мост във Варна от местно и държавно ниво?

Повече за петицията и за стратегическия мегапроект за изграждане на нов Европейски логистичен разпределителен коридор Европа- Азия – Русия, ще разберем от Д-р инж. Дойчин Ников, член на инициативния комитет СНЦ КЧИЗ може да научите на адрес:

http://www.chernomore.bg/video/2019-03-27/shtrihi-ot-utroto-27032019-grazhdani-iskat-vtori-asparuhov-most-do-2030-godina

logo53.jpg


СНЦ "Клъстер Черноморска Икономическа Зона" в обществена полза

NEWS.BG: Варненци готвят петиция за втори Аспарухов мост!

2019-03-26 07:45:45

NEWS.BG: По думи на Д-р инж. Дойчин Ников - член на инициативния комитет за строителството на втори възлов мост във Варна, вече са съставени три проекта, както и анализ за необходимостта от второ съоръжение.

Въпреки че кметът, Общинският и Министерският съвет са уведомени за наличие на готови проектни-предложения, обосновка за втори мост и 85% безвъзмездно финансиране, вече втори месец отговор по въпроса няма от г-н Томислав Дончев (Министерският съвет)....

Д-р инж. Дойчин Ников: Също друг въпрос, че оперативно от 4 години чакаме отговор или организиране на работна среща по темата от Община Варна и от кмета г-н Иван Портних!?

Споделете петиция за Втори мост във Варна до 2030 година: https://www.peticiq.com/2030

safe_image10.jpg


СНЦ "Клъстер Черноморска Икономическа Зона" в обществена полза

Сутрешен блок БНТ1: Във Варна настояват за изграждането на втори Аспарухов мост!

2019-03-26 07:42:25

БНТ 1: Граждани на Варна, сдружения и местни фондации подготвят петиция за втори Аспарухов мост. Хората имат две основни искания - строителството на съоръжението да завърши до 2030 г., а средствата за изграждането да бъдат заложени в националния бюджет или чрез европейско финансиране, не по-късно от следващата година.

Д-р инж. Дойчин Ников от инициативния комитет за строителството на втори възлов мост във Варна каза, че имат съставени три проекта, както и анализ за необходимостта от това съоръжение. Уведомен е кметът, Общинският съвет, Министерският съвет, но отговор се чака вече втори месец.

Целият запис на БНТ 1: https://www.bnt.bg/bg/a/vv-varna-nastoyavat-za-izgrazhdaneto-na-vtori-asparukhov-most/

safe_image2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделете петиция за Втори мост във Варна до 2030 година: https://www.peticiq.com/2030


СНЦ "Клъстер Черноморска Икономическа Зона" в обществена ползаСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

  • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
  • Свържете се с приятелите си
    1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
    2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
    3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...