Петиция за изграждане на Втори мост във Варна до 2030 година!

peticiq2.jpg

До: Генерал Стефан Янев - служебен министър-председател
До: Министерски съвет - служебен кабинет
До: Народно събрание на Република България - и до всички вече избрани депутати на 46-ото Народно събрание.                                                                          До: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и министър г-н Георги Тодоров - служебен кабинет
До: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и министър г-жа Виолета Комитова - служебен кабинет
До: Министерство на финансите на Република България и министър
До: Областна Администрация Варна и до г-н Марио Смърков - областен управител на Варна - служебен кабинет
До: Общински съвет - Варна
До: Кмет на Община Варна - г-н Иван Портних

Ние подписаните граждани на Варна и Аспарухово, включително подписаните сдружения и фондации в обществена полза, обществени медии, клъстери, камари и общини - заявяваме решително и настоятелно, че искаме държавническо решение още 2021 година за стартиране и за окончателно изграждане на Втори мост във Варна до 2030 година!

Неизбежно предстой пак ремонт на старият Аспарухов мост и пак нови километрични задръствания за всички нас варненци и аспаруховци [4,5]:
✔️ Ние подписаните варненци и над 27.000 аспаруховци потенциални избиратели се нуждаем от алтернатива и окончателно решение от втори мост във Варна за нормален живот и съществуване като граждани на тази държава!
✔️ Ние гражданите на тази държава питаме: Защо вече 10 години - няма проект, анализи и обосновка на местно или държавно ниво за втори мост при условие, че втори мостове са заложен още 2013 година в действащият ОУП-Варна два - един мост до Максуда и един мост до Казашко?
✔️ Ние гражданите на тази държава питаме: Кога ще бъде заложен за финансиране от държава или от Европа втори мост във Варна (в Брюксел ОП 2020-2027)?
✔️ Ние гражданите на тази държава питаме: Ако не дай се боже утре със старият Аспарухов мост нещо стане, какво правим и от къде ще минаваме? Какъв ви е аварийният план за нас господа управляващи?
✔️ Ние гражданите на тази държава питаме: Кой и как може да ни гарантира, че до 2030 година старият Аспарухов мост няма да изчерпи капацитета си? [1,2,6]
✔️ Ние гражданите на тази държава питаме: Ако Аспарухов мост изчерпи капацитета си до 2030 година, какви рецепрочни и превантивни действия при липса на втори мост във Варна вие планирате?

Уважаеми държавници на България фактите днес са:
❌ Първо: Втори мост във Варна няма днес планиран, нито от финансиране в бюджета до 2022 година, нито заложен за ЕС финансиране до 2027 година (ОП 2020-2027)?
❌ Второ: Експерти и архитекти от община Варна [6] днес прагматично ни заявяват по медии, че Аспарухов мост не е изчерпал капацитета. А други експерти наети от същата общината, още през 2009 година, както и проектанти на действащият ОУП-Варна - заявяват напълно категорично, че той е достигнал пределната си пропускателна способност [1,2]? Кой лъже и кой от тях ни подвежда?

Още през 70-те години на миналия век проектантите са категорични, че на Варна са необходими минимум 2 мостови съоръжения с различни направления, които ще са част от първостепенната улична мрежа [1,2].

През 1989 - 1990 г. експерти правят оценка на възможностите за разширение на съществуващото съоръжение или успоредното изграждане на ново (Аспарухов мост). Още тогава се подчертава категорично, че мостът е достигнал пределната си пропускателна способност и е крайно наложително да започнат проучвания за алтернативи [1,2].

През 2009 година [1,2] проектантите на новият ОУП-Варна категорично заявяват: "Отчитайки динамичните промени в развитието на община Варна, нарастването на степента на моторизация и населението, проектантският екип на ОУП категорично настоява за втори мост над Варненското езеро. Той трябва да е различен като направление от съществуващия Аспарухов мост, смятат експертите и настояват новото съоръжение да се реализира най-късно до 5 години.

Забавянето ще доведе до "затапване" на уличната мрежа на града и ще блокира комуникационно-транспортните процеси, а оттам и живота в града, убедена е инж. Вилиянка Андреева. Според нея "второто мостово съоръжение, свързващо двата бряга на града, трябва да бъде елегантна вантова конструкция - още една перла в короната на морската столица".

Категорично заявяваме, че тези 6 години минаха и днес сме 2020 година, а реципрочни действия до момента за 10 години абсолютно никакви няма във Варна!

Ние (Подписани под петицията), имаме конкретни, точни и ясни две искания към вас:
1) Изискваме и категорично настояваме втори мост във Варна да има до 2030 година!
2) Финансирането на вторият моста да бъде заложено в националният бюджет или чрез ЕС финансиране, като в тази цел не по-късно от 2021 година вече готовата обосновка за ЕС финансиране на технически проект за втори мост да се внесе в Брюксел!

 

Вносител на пeтицията: Д-р инж. Дойчин Ников, председател на СНЦ "КЧИЗ" и СНЦ "Бъдеще за Варна", подкрепена от инициативен комитет за втори мост във Варна към СНЦ "КЧИЗ" и СНЦ "Бъдеще за Варна"

Цялата петиция: https://www.facebook.com/events/303552280316017/

Какво е нужно да бъде решен проблема - държавнически и окончателно?
 
(1) При събиране на 3000 подписа на граждани, петицията ще бъде внесена официално в Министерски съвет и в МРРБ. До момента са събрани 2️⃣1️⃣2️⃣0️⃣ подписа (1️⃣1️⃣2️⃣0️⃣ под е-петиция и 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ под писменна подписка) в подкрепа от нужни 🎯 3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣!
 
(2) След внасяне на гражданската петиция (1), и при липса действия или липса на планиране на втори мост от пряка ангажираност с проблема от Министерски съвет или от МРРБ се планира събиране до 🎯🎯1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ подписа от подкрепа.
Петицията от 10000 подписа ще се внесе директно в Брюксел в цел сезиране пряко на Европейската комисия (ЕК) от ресорни комисии за детайлно им запознаване с проблема и от конкретно бездействието на държавните органи от България вече над 10 години в цел намиране на окончателно решение с моста край Варна. Подписката ще се внесе в Брюксел и с конкретно искане за пълно обследване на Аспарухов мост от независима европейска лаборатория още 2021 година. 

 

 


СНЦ "Клъстер Черноморска Икономическа Зона" в обществена полза    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам СНЦ "Клъстер Черноморска Икономическа Зона" в обществена полза да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...