Отворено писмо на родителска общност за СОУ"Неофит Бозвели"

Ние, родителската общност на Второ СОУ „Неофит Бозвели” – гр. Варна с изненада разбираме, че се закрива нашето училище, за да се настани в сградата му СУ „Георги  Бенковски”. Това е безпрецедентна игра със съдбите на нашите деца и отказ на конституционното им право на достъп до качествено образование. Второ СОУ „Неофит Бозвели” е квартално училище, създадено с труда и любовта на нашите майки и бащи преди повече от 30г. Ние го поддържаме с голяма грижа, за да се учат в него нашите деца и внуци. Изградили сме база за целодневно обучение и отдих, спорт и извънкласни дейности по интереси, подготвителни групи за деца на 5 и 6 годишна възраст.

Недоумяваме защо трябва да се закрие изградена и утвърдена вече база, даваща спокойствие на нас -родителите.

Не възпрепятствайте качественото образование и не ограничавайте правата на 580 деца от кв. Младост, заради нечии икономически интереси!

Та нали и нашите деца са жители на град Варна и пълноправни български граждани!

Ние, родителите заявяваме, че ще защитим правата и интересите на нашите деца с всички позволени от закона средства.