ПРОТИВ ДИСКРЕДИТИРАНЕТО НА ЦЪРКВАТА ОТ АРХИМ. ДИОНИСИЙ МИШЕВ И НЕГОВО ЕВЕНТУАЛНО НЕДОСТОЙНО ЕПИСКОПСКО РЪКОПОЛОЖЕНИЕ

До Св. Синод на БПЦ-БП

Ваши Високопреосвещенства,

От медиите научихме, че архим. Дионисий щял да бъде допуснат до участие в подготовката на изборите и интронизацията на следващия български патриарх. В публичното пространство се обсъжда като възможно неговото ръкополагане за епископ. На времето този опит се посрещна от Божия народ с възгласа “Недостоен!“ и тогава Св. Синод начело с патриарх Неофит прекрати процедурата по неговото ръкоположение.

До настоящия момент архим. Дионисий не проявява дела на покаяние, напротив. Думите на св. ап. Павел, че: „заради вас името Божие се хули между езичниците” (Рим. 2:24)  може да бъдат съотнесени към някои от проявленията на този архимандрит, който и до днес се хвали в медиите с публичните си прояви, свързани с политически протести и изявления, и то във времето определено му за покаяние от Св. Синод, без да подозира, че нарушава Христовите повели и 81 Апостолско правило:

„Казали сме, че не подобава епископ или презвитер да се впуща в народни управления, но неотклонно да бъде при църковните дела. Затова или нека бъде убеден да не върши това, или да бъде низвергнат. Защото „никой не може да слугува на двама господари“ (Мат. 6:24), според Господнята заповед.“

Прояви на архим. Дионисий са напълно несъвместими с уставните изисквания за епископ (Чл. 83.2. - да се отличава с правилни мисли върху православната вяра и точно спазване на установения от Църквата ред, със здрав разум, добродетелен и благочестив живот).

Снизхождението към него от страна на Св. Синод е разбираемо. Но непрекъснатото настояване в медиите от страна на архим. Дионисий да бъде ръкоположен за епископ доказва, че той разбира съвсем превратно същността на монашеството, на епископството, на Християнството. А допускането на този дискредитирал се пред обществеността духовник до подготовката на изборите за Български патриарх ще дискредитира този избор.


група миряни от БПЦ-БП    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че група миряни от БПЦ-БП ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...