Петиция ЗА създаването на защитена местност АРВАЛИЙКА и ПРОТИВ изграждане на ФЕЦ в землището на с. Къшин, общ. Плевен

     "ИСКАМЕ ПТИЦИ, НЕ ФОТОВОЛТАИЦИ"

     Нека заедно да защитим късче от природата на България!

     ПРОТИВ изграждането на фотоволтаичен парк на площ от 230 дка върху ПИ 41037.37.23 и ПИ 41037.36.42, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – пасища мери в землището на с. Къшин, община Плевен,

     ЗА създаването на защитена местност "АРВАЛИЙКА", в която да бъдат включени тези два имота и други, гранични с НАТУРА 2000 по Дериктивата за опазване на дивите птици и за местообитанията.

     Тази наша земя е в непосредствена близост до с. Къшин, общ. Плевен и е гранична със защитена зона „Студенец“, част от Натура 2000. Тя е естествено местообитание на множество редки и защитени видове растения, животни и птици, сред които Елвезиево кокиче и Пърчовка, Вековен космат дъб, Благороден елен и сърна, Гривяк, Шипоопаша костенурка и Шипобедрена костенурка, Пъстър смок, Смок-мишкар, Късокрак гущер, Синурник (смок-стрелец), Европейския лалугер, Невестулка, Европейска дива котка, Голям ястреб, Белоопашат мишелов, Орел змияр, Черен кълвач и още много други. Тя е естествено пасище за пчелите от района. Тя е единственото голямо пасище на селото. В близост до нея преминава  пешеходния маршрут-екопътека от „Скобелев парк“, гр. Плевен, до карстовия каньон на река Чернелка, обявен за защитена местност от 1969г., ежедневно посещаван в пролетните и летни месеци от десетки граждани.
    Инвестиционно намерение на компанията е да превърне това красиво поле в 230 дка оградена територия от стъкло, пластмаса, метал, бетон и отровни химикали, за да произвежда и печели от "зелена енергия", унищожавайки природните богатства на България.
     Инициативата е подкрепена от: Българска аграрна камера, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация, Национална асоциация на зърнопроизводителите, Областен пчеларски съюз-Плевен, Ловно-рибарско дружество-Плевен, Зелено движение, общински съветници в ОС гр. Плевен, жители на гр. Плевен и всички села в региона.

     Нужен е и твоя глас, за да станем още по-силни и да спрем тези пагубни за природата на България намерения!
viber_image_2024-03-09_11-31-53-554.jpgviber_image_2024-03-09_11-26-12-867.jpgПИ.jpgb_P051206-829461-f8d7a7556a2.jpg


Граждански инициативен комитет "Арвалийка"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Граждански инициативен комитет "Арвалийка" да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...