За нормални и равноправни условия за паркиране в центъра на Русе

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД РУСЕ                                             

АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ                                             

ДО                                                                             

КМЕТА НА ГРАД РУСЕ                                                                             

ГОСПОДИН ПЕНЧО МИЛКОВ    

П О Д П И С К А

От собственици на имоти, ползватели, служители на търговски дружества и техни контрагенти/клиенти в централна градска част на гр. Русе

За нормални и равноправни условия за паркиране в централна градска част  

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕЛОЕВ,

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ,

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

           УВАЖАЕМИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ЗВЕНА,

           С настоящата подписка се обръщаме към всички Вас, хората, на които сме гласували доверие да управляват и стопанисват общинската собственост на община Русе в полза на всички нас гражданите на тази община. Всички сме свидетели на все по-задълбочаващият се проблем с паркирането в централна градска част на гр. Русе. Независимо, че търсенето на места за паркиране очевадно превишава предлагането, то не виждаме предприети стъпки за решаване на проблема. Напротив, възмутени сме от дискриминацията на която сме подложени, чрез поставянето ни в неравностойно положение спрямо определени категории държавни служители. Не се предприемат и действия за предотвратяване на ползването на местата като дългосрочен безплатен паркинг. С цел решаване на проблема, до въвеждането на синя и зелена зона в гр. Русе, настояваме да предприемете действия в следните насоки:

1.     Да бъдат премахнати знаците, забраняващи паркирането на ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Църковна независимост“, уреждащи привилегирован режим на паркиране на служители в Съдебна палата. Съгласно кадастралният план на гр. Русе и двата терена са публична общинска собственост и е редно Общински съвет Русе да създаде равни права на всички за ползването им в зависимост от техния режим (платен или свободен).

2.     Звеното на Общинска полиция да се погрижи за съблюдаване на правилата за движение и паркиране от водачите на МПС, като бъде непримиримо към нарушителите на ЗДвП, без да ги дискриминира на признак служебно положение.

3.     Да се приведе в изпълнение Решение №522 на ОбС Русе, прието с Протокол №26/31.03.2009 г., като се възстанови зоната за платено паркиране на ул. „Църковна независимост“ за 30 паркоместа.

4.     До въвеждането на синя/зелена зони, да бъдат предприети действия от Общински съвет Русе за обособяване на допълнителни зони за платено паркиране в централна градска част между ул. „Александровска“ и бул. „Придунавски“. Разчитаме на Вашите неотложни действия, за да могат гражданите и гостите на града ни да ползват една по-добра градска среда.


Собственици на имоти в центъра на Русе    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Собственици на имоти в центъра на Русе да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...