Гражданите на Pазград против скъпата вода.

Качеството на водата в Разград е много лошо, а цената й е непосилна за много наши съграждани.
Желаем да се покаже как се калкулира цената на водата на град Разград. С какви действия и мерки може да се понижи себестойността й да доведе понижаване на цената й.

Лошо качество на питейната вода доставяна на територията на Община Разград.

Липса на пречиствателни станции за питейна вода на част от довеждащите водопроводи

Ниско ниво на инвестиции във ВиК инфраструктура


Висок процент загуби на питейна вода от компрометирана и амортизирана Вик инфраструктура. 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Младен Иванов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...