Издаване на болничен след трансфер при процедура за асистирана репродукция

Петиция към Народното събрание, комисиите по социална политика и здравеопазване, Министъра на социалната политика, Министъра на здравеопазването с искане за поправки в чл. 157, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/. 

Там е предвидено, че работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната работничка или служителка, както и на работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл. 177. В § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на КТ е пояснено, че работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро" са работнички и служителки, които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни. 

В кодекса не е предвиден болничен за периода след трансфер на ембриони (от 7 до 10 дни), който период е изключително важен за всяка жена подложена на тази процедура и всички жени, които минават по този път. Това е период, който трябва да бъде съпроводен от активна почивка не само при работещите в тежки условия на труд, а при всички дами стараещи се да запазят плода. 

Това е важна стъпка към борба с демографската криза и е повече от наложащо да се направи такава корекция в Кодекса на труда. 


СНЦ " Аз съм бъдещето - пази ме"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам СНЦ " Аз съм бъдещето - пази ме" да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...