Петиция за въвеждане на код за длъжност "Боуен терапевт" в НКПД

Българска Асоциация по Боуен Терапия (БАБТ), в качеството си на Сдружение с нестопанска цел, в което членуват професионалисти и обучаващи се от различни сфери на обществения живот, желае и предприе постъпки за въвеждането на код за длъжност "Боуен терапевт" в Националния класификатор за професии и длъжности (НКПД).

Ние, долуподписаните юридически лица имаме желанието да наемем служители на длъжност "Боуен терапевт" в своите центрове или да се самоосигуряваме, като такива. 

Смятаме, че по този начин ще се повиши имиджа на Боуен терапията в България, ще се покрие търсенето на такива специалисти от страна на пазара, ще се изсветли така нареченият сив сектор, ще се повиши стандартът за практикуване и ще се създадат условия за предоставяне на качествени и безопасни услуги от професионалистите в тази сфера, притежаващи държавен образователен документ.


 


Българска Асоциация по Боуен Терапия    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Българска Асоциация по Боуен Терапия да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...