Изграждане на велоалея от гр.Разград до c.Гецово

Дълги години чакаме изграждането на велоалея от c. Гецово до гр. Разград.Много хора се движат по този път и много хора загубиха живот. Разговори бяха провеждани, но се оказа, че АПИ не позволява.Крайно време е да кажем стига. Живота и здравето на гражданите и децата ни е най важно. Подписвайте тази петиция която ще помогне за изграждането. 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Младен Коцев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...