Създаване на професия ароматерапевт в България

Българска академия „Ароматерапия“ прави постъпки за създаването на професия ароматерапевт и включването ѝ в Списъка на професиите за професионално образование и обучение в България.

Ние, които практикуваме ароматерапия като част от професионалната си дейност или сме ангажирани с производството на етерични масла, напълно подкрепяме тези действия на Българска академия „Ароматерапия“ и апелираме към отговорните институции за подкрепа и разбиране. 

Смятаме, че по този начин ще се повиши качеството на предлаганото в страната ни обучение в областта на ароматерапията, ще се повиши стандарта за практикуване и ще се създадат условия за предоставяне на качествени и безопасни услуги от професионалистите в тази сфера, притежаващи държавен образователен документ.

При подписване на петицията, в полето "Подписвам, защото...", можете да посочите дали сте професионално ангажирани в областта на ароматерапията (например производител на етерични масла, масажист, дистрибутор, консултант или друго).


Българска академия „Ароматерапия“    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Българска академия „Ароматерапия“ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...