Искане на незабавна оставка на лицето Тити Папазов от БК Левски и БФ по Баскетбол

Днес Пепси България обяви, че прекратява сътрудничество с певеца Тото, след скандалното му "интервю" с Тити Папазов!
И хората, логично, попитаха - ами какво правим с Тити?
Не, неуважаеми Папазов, да ОСТРИЖЕШ едно 16-годишно момиче, защото ти било "изневерило", това НЕ Е нито смешно, нито "образователно", както вие го наричате (вие е нарочно с малка буква тука)!!!
Не, не можем да го приемем за нормално!!
Не можем да приемем за нормално и, че не намерихте дори сили в себе си да се извините, публично, макар да са минали толкова години, дори от хорски срам, така да се каже!
Апелирам и се обръщам към БК Левски и БФ по Баскетбол да постъпи с вас, неуважаеми Тити Папазов така, както Пепси България постъпи с Тото! Незабавно и на мига!
 
 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Nadya Koleva да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...